Stadig mer positivt syn på innvandring

Ja til innvandring: Norske respondenter, særlig Oslo-folk, er i hovedsak positive til at flere utenfra kommer til Norge

– Resultatene viser stadig mer positive oppfatninger om muslimske trossamfunn i Norge, og om innvandreres bidrag til norsk økonomi og kultur. Villigheten til å hjelpe flyktninger har økt, og færre ser på begrensing av innvandringen som en viktig politisk sak.

Slik skriver Ottar Hellevik, professor emeritus, Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og Tale Hellevik, forsker i NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Et mer heterogent Norge
Hellevik har sammenliknet tall fra intervjudata fra undersøkelsen Norsk Monitor, som viser at Norge har blitt et langt mer heterogent samfunn etnisk og kulturelt.

Begge fremhever spørsmålet som stilles om innvandringens betydning for norsk kultur. 

–  I 1993 syntes flere at ulempe og trussel var en mer treffende beskrivelse enn spennende mangfold, 40 mot 35 prosent. I 2015 er andelen som velger “trusselalternativet” redusert til 28 prosent og andelen som velger «mangfoldsalternativet» økt til 56 prosent.

Klikk her for å lese hele kronikken