– Overskrift nedgraderer muslimske fosterhjem

Esmat Jerai har opplevd at fosterforeldrene hennes har støttet henne i å praktisere egne religiøse overbevisninger. (Barna på bilde er ikke omtalt i saken. De fungerer som illustrasjon)
Foto: nanabcn19/Flickr
– En overskrift i The Times hinter til at muslimske fosterhjem er grunn til bekymring, ifølge spaltisten Esmat Jeraj.  

– Jeg lurer på om historien ville kommet på forsiden av avisa hvis fosterforeldrene ikke var muslimer. skriver Jeraj The Guardian.

Hun kommenterer en forside i The Times der tittelen lyder: “Kristent barn tvunget inn i et muslimsk fosterhjem”. 
 
Foto : Skjermdump/thetimes.co.uk
 
Jeraj har selv vokst opp i et muslimsk fosterhjem. Hun har opplevd at fosterforeldrene hennes har støttet henne i å praktisere egne religiøse overbevisninger og de har hjulpet henne med å opprettholde sin kulturelle bakgrunn.
 
– Det er umulig å vite hele sannheten bak artikkelen i The Times, men overskrifter slik som denne, gir egentlig lite informasjon til situasjonen og kan resultere i å skape mer negativitet og smerte. Å hevde at barnet var tvunget inn i et muslimsk hjem, ignoerer nyansene ved fosterhjem, skriver Jerai. 
 
Hinter negativt  
Videre skriver hun at de fleste barn er lei seg i forbindelse med at de blir plassert hos en ny fosterfamilie. Samtidig er det svært mange som er lei seg den dagen de må dra derifra. Hun mener overskriften hinter til at et muslimsk fosterhjem er grunn til bekymring.

– Jeg sier ikke at alle muslimer er perfekte, men bør tro og rase virkelig være det man dømmes ut ifra?

– Å beskytte barn bør være alles oppgave, og vi har en plikt til å gjøre dette enklere med et fosterhjem, ikke vanskeligere, skriver hun avslutningsvis.