Innflyttingen til Norge faller

 
Foto: prio.no
Årlige tall viser et bratt fall i arbeidsinnvandringen hvert år fra 2011. 

Nettoinnvandringen i Norge, eller differansen mellom dem som flytter inn og dem som forlater landet, har halvert siden toppåret i 2011, opplyser Aftenposten.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nettoinnvandringen til Norge lå på 23.000 i pluss i 2011, mens det i første halvår av 2017 var redusert til knapt 11. 700 personer.

Tidligere var arbeid den viktigste årsaken til innvandring, men i fjor var det for første gang familiegjenforening som var den viktigste grunnen til innvandring. Årlige tall viser nemlig et bratt fall i arbeidsinnvandringen hvert år fra 2011, skriver Aftenposten. Antall innvandrere som kom som flyktninger i fjor var omtrent det samme som arbeidsinnvandrere.

Færre fra Øst-Europa
Men hvorfor har nettoinnvandringen halvert seg så mye siden 2011 og hvorfor er det særlig innflyttingen som faller kraftig? SSB beskriver trendene i inn- og utvandring slik:

Nettoinnvandringen fra Øst-Europa har minket, innvandringen fra land i konflikt har begynt å synke i det siste til tross for at den har økt lenge, og utviklingen fortsetter med at stadig flere svensker reiser hjem sammenlignet med de som kommer til Norge.