Lite støtte til religionsfrihet blant unge

hijab
Foto: Andreas Bloch
– Finner man motstand mot religion blant Oslo-ungdom, kan man regne med at det er mer motstand andre steder, mener forsker. 

43 prosent av Oslo-ungdommen synes det er greit at staten bestemmer over synlige former for religion. Det viser rapporten «Tro, tillit og toleranse», fra Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo).

Rapporten kartlegger Oslo-ungdoms holdninger til religion og menneskerettigheter i et flerkulturelt samfunn og gir svar på hvor vidt de mener staten bør blande seg inn når religion kommer til uttrykk i det offentlige rom.

– 43 prosent er et høyt tall når vi vet at bare 23 prosent er tydelig uenig i utsagnet. Unges støtte til religionsfrihet er klart svakere enn støtten til andre menneskerettigheter, sier Kifo-forsker Pål Ketil Botvar til forskning.no.

– Unge mer religionstolerante
Rundt tusen elever ved videregående skoler i Oslo i aldersgruppen 16 til 19 år delto. Botvar, som har laget rapporten, mener svarene kan gi en pekepinn på holdninger i resten av samfunnet.

– Tidligere undersøkelser har vist at unge i Oslo er mer religionstolerante enn andre deler av befolkningen. Hvis man likevel finner motstand i denne gruppen kan man også regne med at det er mer motstand andre steder, sier han.