Etterlyser en fordomsfri debatt om innvandring

 
Foto: Fremskrittspartiet
Skribent Jane Christensen er fascinert over hvordan Frp har prøvd å sette innvandring og integrering på dagsorden i valgkampen. 

I et leserbrev i Tidens Krav oppfordrer Jane Christiansen til en fordomsfri og nyansert debatt om norsk innvandringspolitikk. Hun ønsker mer åpenhet om de forskjellige sidene av innvandringen og mener det er fascinerende hvordan Frp har prøvd å sette innvandring og integrering på dagsorden i valgkampen.

Som eksempel trekker hun fram Listhaugs uttalelse om å sette alle asylsøkere uten avklart identitet i lukkede mottak til de blir returnert til respektive hjemland for å sikre sikkerheten til det norske folk. Christiansen nevner også Siv Jensen, som krever gjennomslag for en strengere integreringspolitikk i regjeringen.

– Hun mener at innvandrere som ikke har lært norsk etter fem år i Norge, bør miste retten til NAV-støtte.

Skjønner ikke opplæringskutt
Christensen forstår ikke hvordan det henger sammen med at regjeringen også har gått i front for å kutte språkopplæring til innvandrere som kommer til landet. For det betyr at de ønsker å ta bort trygden hvis de ikke lærer seg språket godt nok.

– Da må det heller bedre legges til rette for norskopplæring fra det offentliges side, skriver hun.

Skribenten mener også regjeringen ikke tar initiativ til felles europeiske løsninger. I stedet mener Christiansen at regjeringen skaper et inntrykk av at flyktningkrisen er noe som har rammet oss.

– I et demokrati er et av hovedprinsippene å ta vare på minoriteter. Vi må se på fortiden og lære hvordan vi ikke skal håndtere situasjoner. Vi må aldri la frykten vinne over oss, skriver Christiansen.