Tips politiet om rasistiske ytringer på internett

Advokat Arvin Sjødin kritiserer politiet i Rogaland for fordomsfull etterforskning.
Foto: Scanstockphoto
Politiet ønsker tips om rasistiske, diskriminerende og hatefulle ytringer på internett, og har opprettet et nettbasert varslingssystem hvor du kan bidra med tips. 

Politiet ønsker informasjon om nettsteder der noen trues eller det fremmes hat på grunn av hudfarge, etnisk opprinnelse, religion, livssyn, legning eller nedsatt funksjonsevne.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:

– hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse
– religion eller livssyn
– homofil orientering
– nedsatt funksjonsevne

Klikk her for å tipse

– Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt. Tipsene håndteres av Kripos. Når du har sendt inn tipset, vil du motta et referansenummer som du bør ta vare på, sier Politiet.

Du må kontakte ditt lokale politi dersom du ønsker å anmelde et konkret straffbart forhold. Kripos tar ikke imot anmeldelser. Dersom det haster, ring politiets nødtelefon 112.