– La barna få lære flere språk

Foto: Illustrasjon.
Foto: flickr.com
– Det finnes ingen gode grunner til å utsette innføring av fremmedspråkopplæring så lenge som vi gjør nå, er tonen fra språkeksperter.

Kristin Føsker Hagemann, førsteamanuensis i spansk språk, Høgskolen i Østfold, og Karine Stjernholm, førsteamanuensis i norsk, Høgskolen i Østfold, skriver i en kronikk på forskning.no at «gode språkkunnskaper er grunnlaget for et godt liv og for sosial og faglig utvikling».

 
Foto : Bildekollasje/hiof.no

– Språkkunnskap kan heller ikke bare avgrenses til morsmålsfaget, engelsk eller fremmedspråk. Språkkunnskap er også kulturkunnskap, og er avgjørende for mer enn bare ferieturer til utlandet. Språk er verktøyet som gjør at vi kan samhandle med resten av verden. Ja, og du kan godt lese samhandle én gang til. Språkkunnskaper er selvsagt også avgjørende for næringslivet.

Se språk i sammenheng
Skoleverket må begynner å se språkfagene i sammenheng, og ikke som flere ulike fagdisipliner som blir innført mer eller mindre systematisk gjennom skoleløpet, slik det er i dag, mener begge.

– Elevene trenger solid språkundervisning fra første klasse, med lærere som både har spesifikk språkkompetanse og forståelse for hva språk er i et større perspektiv. Å være flerspråklig endrer hjernen din, og gir deg læringsfordeler som kommer til nytte også på andre områder.

Å se på morsmål som en fordel fremfor en ulempe kan hjelpe på veien, argumenterer begge.

– En satsing på brobygging mellom norsk, engelsk, fremmedspråk og andre morsmål i skolen vil gi barna en fordel innenfor hvert enkelt språkfag, også norsk, samt gjøre alle andre fag mindre mystiske ettersom språk er innfallsvinkelen til dem alle.