Helsesenter for papirløse migranter får støtte

Helsetiltak får støtte fra Oslo Kommune
Foto: Samer shurukh
 Oslo kommune og det rødgrønne flertallet i Oslo støtter senteret med 400.000 kroner.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors driver et helsesenter for papirløse migranter på hemmelig adresse i Oslo. De tilbyr vanlig helsehjelp der en kan møte sykepleier, lege, psykolog og fysioterapeut etc. for konsultasjon. All helsehjelp er gratis, og rundt 900 personer får helsehjelp i løpet av året. 

Papirløse migranter er personer som befinner seg i Norge uten oppholdstillatelse og benevnes iblant som irregulære migranter eller illegale innvandrere. Papirløse migranter omfatter de mennesker som har fått avslag på tidligere asylsøknad men som forsetter å bli i Norge og de mennesker som befinner seg utenfor asylprosessen.

Statistisk Sentralbyrå har estimert at det bor 18 000 papirløse i landet i dag.

Les mer på senterets nettside