Jussprofessor: – Fører en ulovlig og ubarmhjertig politikk

– Det er vanskelig å vinne frem mot staten. Det at begge instanser er så klare, er stort, sier jusprofessor Mads Andenæs til VG. Han har vært med på å prosedere saken for flyktningene i retten.
Foto: UiO
Mens jussprofessor mener Sylvi Listhaug og regjeringen har brutt folkeretten, avvises dette av statssekretær i Justis og beredskapsdepartementet. 
0Shares

Jussprofessor Mads Andenæs mener innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og regjeringen har brutt folkeretten ved å tillate at rundt 130 afghanere blir tvangsreturnert, skriver Dagens Næringsliv.

Til Dagsavisen har jussprofessoren sat at Listhaug og regjeringen fører en politikk som både er ulovlig og ubarmhjertig.

I fjor høst fjernet Stortinget kravet om at det må vurderes om det er urimelig eller ikke å returnere asylsøkere til internflukt, skriver Dagsavisen. En asylsøker som kommer fra et utrygt område kan nå sendes tilbake til et område som defineres som trygt i hjemlandet uten en slik vurdering. Ingen EU-land har gjort lignende vedtak. Denne endringen i utlendingsloven ble støttet av både Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Jussen er klar. Et rimelighetskrav følger av folkeretten. Praksisendringen er således i strid med folkeretten. Det må skyldes manglende kunnskap at de fortsatt står på sitt, sier Andenæs til Dagsavisen.

– Politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet får hjelp fra villige jurister til å skrive tekster i proposisjoner og redegjørelser som inneholder feil om folkeretten. Fagavdelingen i departementet har ikke lenger den rollen den vanligvis har hatt, og det har skjedd under den nåværende politiske ledelsen, sier jussprofessoren.

Reagerer kraftig
Til Dagsavisen før valget uttalte både Erna Solberg og Sylvi Listhaug at de ikke vil gjeninnføre rimelighetsvilkåret fordi de vil forhindre at barn uten beskyttelsesbehov legger ut på en farefull reise. Andenæs mener dette ikke er et godt argument.

– Argumentet om at disse ungdommene må behandles svært dårlig for at andre ikke skal komme til Norge, er et moralsk uforsvarlig argument. Det er også umulig å forsvare under en rettslig rimelighetsvurdering. Uansett måtte man i så fall sannsynliggjøre at værre vil komme til Norge, men det har ikke regjeringen greid å dokumentere, sier han.

Reagerer på kritikk
Justisdepartementet mener imidlertid at de ikke bryter folkeretten. Til Dagsavisen sier Vidar Brein-Karlsen (Frp), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, at han reagerer kraftig på kritikken fra Andenæs.

– Jeg kan forsikre om at embetsverket har høy faglig integritet og sørger for eventuelle motforestillinger, sier han.

Videre sier han at de ikke kan se at opphevelsen av «rimelighetsvilkåret» ved internflukt bryter med deres folkerettslige forpliktelser. Brein-Karlsen understreker også at anses henvisning til internflukt som utrygt på grunn av risiko for forfølgelse, dødsstraff, tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, vil det ikke bli henvist til internflukt. Da vil søkere få asyl.

– Hvorvidt henvisning til internflukt vil være trygt avgjøres av UDI og UNE etter en konkret vurdering, blant annet basert på foreliggende landinformasjon, sier han.