– Slutt å bare diskutere Frp sin retorikk

Høsten byr på nye arbeidsoppgaver for Frp-politiker Himanshu Gulati (29). Hvilke områder han skal arbeide med som nyinnsatt på Stortinget, er enda usikkert
Foto: Hanna Skotheim
Frp-politiker Himanshu Gulati (29) som nylig ble innvalgt på Stortinget er lei av at årets valgkamp i alt for stor grad har bestått av anklager og kritikk mot Frp sin retorikk.

Får Gulati viljen sin som nyinnvalgt på Stortinget, kommer han til å arbeide for å forhindre terrorangrep, samt opprettholde friheten til mennesket. 

– Det tar nok litt tid før jeg skjønner hva jeg har begitt meg ut på og hva denne tilliten betyr.

Det sier Frp-politiker Himanshu Gulati da Utrop møter ham på Stortinget én uke etter at det ble klart at regjeringen fikk fornyet tillit og at han fikk plass på Stortinget. For under et år siden visste Gulati at han så å si var sikret en plass da han ble innstilt på andreplass for Frp-lista. Men en berg-og-dal-bane-valgkamp skapte likevel usikkerhet omkring hvem som ville stikke av med seieren. Det var derfor en gledens dag for Gulati da de ble klart at Erna Solberg skal styre landet i fire år til.

De frihetene du selv nyter godt av i Norge, må du respektere at absolutt alle andre også skal nyte godt av.

– Det er ekstremt gledelig at folk har gitt både regjeringen og Frp mandat til å fortsette. Jeg tolker valgresultatet som et godkjentstempel fra folket til regjeringen, forteller Gulati.

Da Utrop møter Frp-politikeren, jobber han fortsatt som statssekretær for Erna Solberg. Et ærefullt oppdrag, ifølge ham selv.

– Erna er en god og raus statsminister for alle. Det har vært svært lærerikt for meg å sitte ved hennes side og se hvordan et land styres, forteller Gulati.

Politibevæpning
1. oktober er hans tid som statssekretær over, og det er klart for nye oppgaver på Stortinget. Hvilket område han skal arbeide med, er foreløpig usikkert.

– Det er uansett en ære å få jobbe på Stortinget, men jeg kunne tenke meg å jobbe med terrorproblematikken vi står overfor, forteller Gulati.

For det var terrorhendelsen 11. september som virkelig vekket Gulatis politiske engasjement.

– I dag opplever vi terror i nærheten av oss stadig vekk. Enten kan vi være strutser som stikker hodet i sanden og later som om alt er som før, men da tar man ikke sikkerheten til innbyggerne alvorlig nok. Jeg ønsker å jobbe med dette feltet, samt være en talsmann for de nødvendige grepene som må gjøres på dette saksfeltet.

– Hvilke tiltak trengs for å forhindre terrorangrep?

– Et åpenbart tiltak er politibevæpning. Politiet bærer ikke våpen fordi det er kult, men fordi det beskytter innbyggerne. Da terroren rammet London i april i år, tok det bare åtte minutter fra alarmen gikk til de tre antatte gjerningsmennene var skutt og drept av politiet. Det er et resultat av at politiet bar våpen, sier Gulati.

I tillegg til sikkerhetspolitikk, er Gulati opptatt av kulturpolitikken. I august uttalte han til Aftenposten at han ønsket minst mulig politisk styring og statlig støtte i kulturpolitikken. Overfor Utrop utdyper han:

– Politikere skal ikke mene så mye om hva som er god eller dårlig kultur, men de skal legge til rette for dem som ønsker å satse. Vi ønsker derfor støtteordninger som styrker de aktørene som gjør et godt stykke arbeid. Ordningene skal stimulere til kreativitet og næringstankegang. Ingen skal være passive mottakere av finansiell støtte.

Skammet seg over kollegaer

Gulati med tidligere Frp-leder Carl I. Hagen.
Foto : Privat
Allerede som 15-åring meldte Gulati seg inn i FpU. Deretter satt han i sentralstyret og var nestleder, før han ble valgt til formann i FpU i 2012. De siste årene har han jobbet som statssekretær for både kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland og Erna Solberg.

Til tross for sin unge alder har Gulati mye erfaring med tøffe, politiske debatter. Men det var ikke før under årets valgkamp at han fikk dårlig erfaring med en debatt. Og det under en særlig skitten valgkamp, slik han ser den selv.

– I en debatt hos Islamsk Råd hørte jeg SV-politiker Petter Eide og politiker for Rødt, Seher Aydar, si at regjeringen baserer sin politikk på forakt for muslimer og hat mot innvandrere. Til vanlig har jeg stor respekt for mine motstandere, men den dagen skammet jeg meg over mine politikerkollegaer, forteller Gulati.

Han mener årets valgkamp i alt for stor grad har bestått av anklager og kritikk mot Frp sin retorikk. Gulati har savnet reell diskusjon omkring politiske løsninger.

– Jeg deltar gjerne i debatter, men når man synker så lavt at det eneste man gjør er å angripe Frp sin retorikk eller snakke om noe helt annet enn politikk, viser det at man sitter med dårlige kort på hånda, sier Gulati.

Frp-politikeren mener Frp fortsetter i regjering fordi de har vært tydelige og levert på de viktigste sakene, som ifølge han er blant annet innvandring og skatter og avgifter.

– Vi har satt vårt preg på landet og ført Norge i en retning folk har likt. Jeg tror folk forstår nødvendigheten av skattelette og å stramme inn på innvandring, forteller Gulati.

– Jeg representerer mitt parti uavhengig av min hudfarge og bakgrunn, sier Himanshu Gulati.
Foto : Hanna Skotheim

Fordommer uten grunnlag
Selv om Gulati, som er født av indiske foreldre, er stolt over sin indiske bakgrunn, har han i flere sammenhenger gitt uttrykk for at bakgrunnen hans ikke er viktig for hans politiske rolle.

– Jeg representerer mitt parti uavhengig av min hudfarge og bakgrunn. Selv om jeg har innvandrerbakgrunn, er jeg norsk politiker som driver med politikk på alle felt. Jeg ønsker ikke å bli assosiert med et begrenset saksfelt, sier han.

– Men kan du forstå at bakgrunnen din får en del oppmerksomhet som barn av innvandrerforeldre og som aktiv i et parti som fører en streng innvandringspolitikk?

– Nei, egentlig ikke. Det er mange med innvandrerbakgrunn som både støtter og stemmer Frp. Det er også disse som føler at de er de største taperne når integreringspolitikken går feil eller når innvandringspolitikken blir for liberal. Dersom dårlig politikk fører til mer kriminalitet blant innvandrere, er det også de hardtarbeidende innvandrerne som får et dårlig rykte.

Gulati mener folk som hevder at Frp er imot innvandrere fordi de er for en streng innvandringspolitikk, velger å leve med fordommer det ikke er noe grunnlag for.

Frihet
For Gulati var Frp det eneste alternativet partimessig.

– Frp turte der andre tiet. De sa det som var nødvendig. I tillegg var ideologien viktig for meg: Liberalismen og frihetstankegangen. Frihet er et innebygd kompass i alle mennesker. Jeg mener alle mennesker er opptatt av å leve et liv i fred uten urimelige restriksjoner.

– Kan det bli for mye frihet?

– Det viktigste er at man har grunnleggende frihet, som ytringsfrihet og religionsfrihet. Ellers er det jo politisk uenighet omkring hvor langt friheten skal gå på noen områder.

Gulati med FrP leder Siv Jensen.
Foto : Privat
Ytrings- og religionsfrihet, samt like muligheter uavhengig av kjønn og seksuell legning, er også det Gulati legger til grunn når han snakker om norske verdier.

– Det viktigste er at disse grunnleggende frihetene respekteres. Det er ikke viktig hva du hører på av musikk eller hva du spiser. Det gjør deg ikke mer eller mindre norsk. Men

For frihet er viktig for Gulati. Det er også jakten på harmoni i hverdagen; et punkt i liver der man er fornøyd med seg selv og det livet man har.

– Jeg har det veldig bra, men jeg må bli flinkere til å stresse mindre. Jeg har ikke klart å finne den perfekte balansen mellom jobb og fritid, men jeg jobber med saken, forteller 29-åringen.