Norge tar imot færre kvoteflyktninger

UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger, har oppfordret Norge om å ta imot flere kvoteflyktninger. Regjeringen vil på sin side heller satse mer av statskassen på "å integrere de som allerede har kommet".

I statsbudsjettet for 2018 legger regjeringen opp til at Norge skal ta imot 1120 kvoteflyktninger.

– I en verden med et massive og økende flyktningeutfordringer bør Norge lytte til FNs anbefalinger. Vi bør bidra til at de internasjonale forpliktelsene på dette feltet styrkes, og at Norge bidrar i mottaksapparatet av flyktninger som kommer til Europa, sier Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet, via en pressemelding.

Grunnen til regjeringens kutt antall kvoteflyktninger er følgende, ifølge innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

– Vi vil heller bruke ressursene på å integrere de som allerede har kommet, i tillegg til å ha jevnere kvalitet på integreringsarbeidet i kommunene, forklarer Listhaug overfor NRK.

SV: – Ikke godt nok
Karin Andersen (SV), leder for kommunalkomiteen på Stortinget, mener dette er ikke godt nok og mener Listhaug og regjeringen må legge konkret handling bak ordet «satsing».

– Jeg har sittet og bladd og bladd i budsjettforslaget, men jeg klarer ikke å finne noen satsing. Den står stille fra i fjor og står ikke i forhold til det antall flyktninger som er bosatt i kommunene, sier hun til NRK.

Kritikken er Listhaug uenig i. Hun peker på at det ligger 17 milliarder kroner i budsjettet som kommunene skal bruke på integrering, blant annet til å finansiere introduksjonsprogrammet.

– Vi skal bruke ekstremt store beløp på dem som har kommet og fått opphold, og de siste årene dreier det seg om nær 80 000 mennesker. De voksne skal i jobb og barna skal på skolen, og dette skal gå i hop, sier Listhaug.