Usikkert om russiske desertører får asyl i Norge

Generalsekretær Pål Nesse i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener flere faktorer taler for å gi asyl til russiske desertører.
Foto: nrc.no
En rekke russiske menn har søkt asyl i Norge fordi de ikke vil bli sendt til krigen i Ukraina, men det er ikke sikkert de får beskyttelse.

En rekke russiske menn har søkt asyl i Norge fordi de ikke vil bli sendt til krigen i Ukraina, men det er ikke sikkert de får beskyttelse.

Fagleder Ingrid Olram i Utlendingsdirektoratet (UDI) sier til Vårt Land at det er russere som har satt opp unndragelse fra militærtjeneste som grunn til at de søker asyl, men hun vet ikke hvor mange det gjelder. Av personvernhensyn føres det ikke statistikk over hvorfor noen søker asyl.

Russere som kommer hit for slippe unna militæret risikerer straff hvis de reiser hjem, i tillegg til at de kan bli tvunget til å delta i krigen.

Å nekte militærtjeneste er vanligvis ikke grunn nok til å få beskyttelse i Norge, opplyser UDI. Det kan likevel være unntak dersom tjenesten medfører deltakelse i krigsforbrytelser eller at man risikerer ekstra straff på grunn av ting som etnisitet, religion eller politisk oppfatning.

Generalsekretær Pål Nesse i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener det er flere faktorer som taler for å gi asyl til russiske desertører.

– Nekter man militæret i Russland, kan man få ti års fengselsstraff. Det kan også betraktes som brudd på menneskerettighetene, fordi man skal ha tilgjengelig en alternativ militærtjeneste dersom man for eksempel er pasifist. Det synes ikke reelt i dette tilfellet, sier han.

– Det tredje momentet er at det begås krigsforbrytelser av den russiske hæren, som også er i strid med folkeretten.

(©NTB)