Når barna havner i bakerste rekke

Foto: Illustrasjon.
Foto: flickr
Den nasjonale språkprøven som mor og far må ta mangler for barna, hevder lektorer.

I et debattinnlegg tar leder i Norsk Lektorlag Marie Aalen, lektor ved Rosenhoff voksenopplæring og Trond Ruud Hilmo, lektor og rådgiver i videregående skole, et oppgjør med den mangelfulle norskopplæringen som nyankomne minoritetsspråklige mindreårige blir møtt med i den norske skolen.

– Opplæringsloven gir elever fra språklige minoriteter rett til særskilt norskopplæring inntil de har «tilstrekkelige norskferdigheter» til å følge vanlig opplæring. Men for mange er ikke retten verdt papiret den er skrevet på. I motsetning til de voksne, som både har rett og delvis også plikt til å gjennomføre grunnskoleopplæring og norskopplæring, noe som innebærer et toårig introduksjonsprogram finansiert av staten  er ikke dette tilfellet for deres barn, skriver de i innlegget.

Videre viser de til følgende problem:

– I norsk skole kan minoritetsspråklige elever komme til Norge som 16-åring uten skolegang fra hjemlandet, tas rett inn på ungdomstrinnet, gå to–tre måneder på våren i tiendeklasse og få vitnemål med ”fritatt” som karakterer i alle fag. Med ett har de fått rett til videregående opplæring, selv om de verken kan norsk eller fag. Samtidig er skoleeier fritatt fra plikten til å tilby grunnskoleopplæring. Den nasjonale språkprøven mamma og pappa må ta, mangler altså for barna.

Utydelig regelverk
Aalen og Hilmo viser til tall fra direktoratet, hvor det fremgår at andelen skoleeiere som lar være å fatte enkeltvedtak når særskilt språkopplæring opphører har mer enn doblet seg på to år, fra 20 prosent i 2014 til 45 prosent i 2016.

– Hovedårsaker er utydelig regelverk, for dårlig tilbud og til dels mangel på kvalifiserte lærere. At nøkkelbegrepet «tilstrekkelige norskferdigheter» er for dårlig definert, hindrer god særskilt norskopplæring. Dette kom frem i en evaluering Utdanningsdirektoratet selv mottok allerede i februar 2016. Evalueringen avdekket at skoleeiernes ujevne innsats fratar elevene et likeverdig tilbud.

Klikk her for å lese innlegget i Dagbladet