– Flesteparten av muslimer bidrar positivt

 
Foto: Claudio Castello
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug gleder seg over positive funn i Bushra Isahqs nye muslim-undersøkelse. Men hun frykter at de som er dårligst integrert ikke er fanget opp.
0Shares

– Hva som er riktig er vanskelig å si, men jeg registrerer at de aller fleste muslimer bidrar positivt til samfunnet vårt og står opp for våre verdier. Men samtidig er det dessverre enkelte miljøer som promoterer det jeg vil kalle steinalderske holdninger, spesielt med tanke på kvinner, sier innvandrings-og integreringsminister Sylvi Listhaug (bildet).

 A- Magasinet skrev fredag om den nye boken Hvem snakker for oss, forfattet av lege og samfunnsdebattant Bushra Ishaq.

 
Foto : Arkiv

Hun står bak en spørreundersøkelse der 845 muslimer har svart på en rekke spørsmål, blant annet om likestilling, norske verdier, sharia, demokrati, vold og terror.

Av svarene kommer det frem at:

– 97 prosent sier de ønsker full likestilling mellom kjønnene.
– Tre av ti mener det er viktig å følge sharia.
– Fire av ti misliker nordmenns holdninger til muslimer.

Endrer myter
Oslo kommentator i Aftenposten, Andreas Slettholm, mener undersøkelsen viser gjennomgående stor tilslutning til rådende moderne verdier blant norske muslimer.

– Flesteparten ser ikke motsetninger mellom å være muslim og å hegne om den vestlige samfunnsmodellen. Sogar mener halvparten av respondentene at det er lettere å praktisere islam i Norge enn i mange muslimske land, skriver han i sin analyse.

Videre kan svarene bekrefter bildene fra tidligere undersøkelser, som blant annet  IMDIs integreringsbarometer.

– Lar man seg forbløffe av slike resultater, har man ikke fulgt veldig godt med. Gjennomgående svarte innvandrergruppene svært likt majoritetsbefolkningen på spørsmål om viktigheten av demokrati, religionsfrihet og ytringsfrihet i det nevnte barometeret.

Stiller spørsmål ved metodene
– Ishaqs resultater er positive, men samtidig kan det stilles spørsmål ved metoden som er brukt. De dårligst integrerte muslimene blir kanskje ikke fanget opp i denne undersøkelsen siden den bare er sendt ut på norsk og engelsk, sier Listhaug.

Hun understreker at mange nok ønsker å svare utifra hva som forventes av det norske samfunnet, og at sosial kontroll og æreskultur fortsatt er sterkt knyttet til muslimske miljøer.

Sosiolog, forfatter og samfunnsdebattant Halvor Fosli er også negativ til hvor få som har deltatt i denne undersøkelsen og er spesielt overrasket over at 97 prosent er for full likestilling.

Sosiolog Halvor Fosli mener for få har deltatt på undersøklesne og er ikke sikker på om alle som har deltatt har nok kulturell kompetanse til å forstå hva en spørreskjemaundersøkelse er for noe.
Foto : Senterpartiet

– En undersøkelse med så lav svarprosent burde bare skrotes. Man kan også stille spørsmål ved om de som har besvart spørsmålene, har gjort det i fullt alvor. Det kreves kulturell kompetanse for å forstå hva en spørreskjemaundersøkelse er for noe.