Krever krisepakker for forskjells-Oslo

Raymond Johansen krever krisepakker for å utgjevne forskjells-Oslo, og sier seg uenig i Listhaugs medisin.
Foto: Flickr
Oslos byrådsleder Raymond Johansen sammenligner situasjonen i flere Oslo-bydeler med den på Vestlandet under oljekrisen, og mener at fokuset på muslimer hindrer oss i å komme til bunns i de reelle problemene, rapporterer VG.

Spesielt er det i bydelene Stovner, Grorud, Alna, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo at man opplever mest vold, ungdomskriminalitet, kortere levetid, mindre utdanning og trangere bosituasjoner. Forskjellene som utspiller seg mellom øst og vest er særdeles tydelige i forhold til inntekt:

”Gjennomsnittsinntekten til postnummeret 0985, der Stovner videregående ligger, er rett under 120.000 i 2016. Et drøyt kvarters kjøretur unna, rundt Trosterudveien på mer fasjonable Ris, er inntekten i gjennomsnitt 927.000 samme år”, skriver VGNett.

Krever krisepakke
Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) krever krisepakker som en del av et målrettet tiltak for å håndtere de enorme ulikhetene som utspiller seg innad i Oslo.  Johansen erkjenner selv at forslaget vil være ressurskrevende, men at det vil koste mindre på sikt.

– Det var et kjempefokus på ledighet på Vestlandet da oljekrisa kom. Krisepakkene var helt riktig medisin, men når vi nevner vi at vi har like høy arbeidsledighet i tre av bydelene i Oslo får vi ikke noe respons, sier Johansen til VG.

Klasseforskjeller glemmes 
Johansen trekker blant annet inn Frp , som han mener hovedsakelig ser på kultur og religion som forklaringen på disse problemene, på bekostning av et fokus på klasseforskjeller.

– Vi som samfunn er helt besatt av å snakke om muslimer, og det gjør oss totalt blinde for de enorme sosiale forskjellene som skaper utfordringene. I stedet for å forsøke å bekjempe dem individualiserer vi problemene, og ber den enkelte ta seg sammen, sier han til VG.

Listhaug kritisk
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har på sin side liten tro på Johansens forslag , og er uenig i hans forståelse av de utfordringene hovedstaden står ovenfor. Hun kjenner seg ikke igjen i Johansens påstand om at det er en ”muslimbesettelse” som skygger for andre forklaringer på de store bydelsforskjellene.

Foto: Arkiv.
Foto : Torbjørn Tandberg

– Jeg er opptatt av å diskutere de reelle problemene i integreringen, og ikke islam som religion. Når vi ser at enkelte innvandrergrupper klarer seg veldig fint mens andre gjør det veldig dårlig, må vi tørre å diskutere hvorfor det er så store forskjeller, sier Listhaug til VG.