Færre flyktninger i Asker og Bærum

UDI rapporterer en nedgang i antall flyktninger som bes bosettes i blandt annet Asker og Bærum.
Foto: Wikimedia Commons
I 2018 vil både Asker og Bærum kommune oppleve å bosette langt færre flyktninger enn tidligere. Hovedårsaken til dette er at tallet på asylsøkere hittil i år er historisk lavt.

I 2018 ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Bærum kommune om å bosette 65 flyktninger, noe som representerer en nedgang på hele 63,9 prosent fra foregående år da tallet var på 180 flyktninger, skriver Budstikka.

– Dette er nedgang som både er ventet og varslet, dermed er kommunen forberedt på dette, forteller Grete Syrdal, kommunalsjef for helse og sosial i Bærum kommune.

Syrdal påpeker at denne utviklingen ikke vil ha umiddelbare store konsekvenser ettersom de som ble bosatt i perioden 2016-2017 fortsatt vil være en del av introduksjonsprogrammet i de to kommende årene, og at det forventes familiegjenforeninger til neste år.

– Det vil ta noe tid før aktiviteten reduseres, og det jobbes med langsiktige prognoser, sier Syrdal.

Historisk lavt
På sin hjemmeside betegner Utlendingsdirektoratet (UDI) at antallet ordinære asylsøkere per 31. August 2017 er ”historisk lavt”. Kun halvparten av kommunene som har bosatt flyktningene de siste årene, bes om å bosette flyktninger i 2018. Asker og Bærum er to av kommunene som opplever å fortsatt ta imot flyktninger, om enn i lavere antall.

Ifølge de nyeste prognosene anslås det at det vil være behov for å bosette 4.400 flyktninger i løpet av neste år, der 250 av disse forventes å være enslige mindreårige, rapporterer Budstikka.