Svakere rettigheter i muslimske skilsmisser

Da Rania Jalal Al-Nahi ønsket å få en skilsmisse, rådet moskeen henne til å gi ekteskapet en sjanse til
Foto: Gary Minnaert/Flickr
Rania Jalal Al-Nahi slet med å skille seg fra sin eksmann. – Et klassisk problem at menn har mye lettere tilgang til skilsmisse enn det kvinner har, sier forsker. 

I to år prøvde Rania Jalal Al-Nahi å få hjelp av sin moske i Norge til å skille seg fra sin eksmann. Moskeen skal derimot ha rådet henne til å gjøre et nytt forsøk på ekteskapet, skriver NRK.

– Til slutt sa de at de ikke kunne hjelpe fordi de hadde blitt gitt vigselsrett av Fylkesmannen, men ikke skilsmisserett, sier Al-Nahi til NRK.

Hun ønsket å gå videre da hun fikk seg ny kjæreste, men opplevde at livet ble satt på vent, fordi hun fortsatt var muslimsk gift.

Etter norsk lov kan man få skilsmisse hos Fylkesmannen eller unntaksvis ved dom, men i mange muslimske miljøer godtas det ikke at et par er sivilrettslig skilt, dersom ekteskapet ikke også er religiøst oppløst.

– Hengende imellom
Ifølge Tone Linn Wærstad, postdoktor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo (UiO) er det et klassisk problem at menn har mye lettere tilgang til skilsmisse enn det kvinner har.

For en muslimsk mann har rett til å skille seg fra sin kone, uten noe årsak. For en kvinne eksisterer det svakere rettigheter. I de fleste tilfeller må de bevise i en sharia-domstol at en eller flere betingelser ikke er oppfylt.

– Problemet er at moskeen i utgangspunkt ikke blander seg i skilsmissesaker fordi det er domstolen som skal behandle disse sakene. Men fordi mange kvinner blir hengende imellom, mener jeg at moskeene må skjerpe seg litt, og jobbe mer med saken, sier Basim Ghozlan, forstander i Rabita-moskeen.

Han sier til NRK at han samarbeider med fire til fem andre store moskeer for å håndtere saker der kvinner kommer i en skvis. Moskeen som skal ha rådet Al-Nahi til å gjøre et nytt forsøk, har derimot ikke svart på NRKs henvendelser.