Kutter støtten til Islamsk Råd Norge

Generalskretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge (IRN)
Foto: Flickr, justis- og beredskapsdepartementet
Tirsdag besluttet Stortingets familie- og kulturkomité at andre rate i støtten til Islamsk Råd Norge (IRN) ikke skal utbetales.

Avgjørelsen fra komiteen var enstemmig, melder VGNett.

Islamsk Råd Norge har årlig fått 1,3 millioner kroner i statsstøtte som blir utbetalt to ganger i løpet av året. Midlene som skulle utbetales i Juni ble frosset av kulturdepartementet, nå er de stanset.

Avgjørelsen om å kutte støtten kommer som følge av at regjeringen blant annet mener at Islamsk Råd Norge ikke lenger har tillitt og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.

– Jeg er glad for at komiteen har kommet til en rask enighet i dette spørsmålet, slik at midlene kan fordeles til organisasjoner som driver religionsdialog, som var formålet, sier komitéleder Tone Wilhelmsen Trøen (H) ifølge VG.

– Ikke overraskende
Islamsk Råd Norge klaget 20. November på vedtaket fra kulturdepartementet om kuttet i statsstøtte.

Tidligere leder for IRN, Senaid Kobilica, uttrykker til VG at han ikke er er overrasket over komiteens avgjørelse, ettersom regjeringen allerede var innstilt på å kutte statsstøtten. Videre understreker han at dette ikke vil påvirke Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN) sine planer. Kobilica er leder for den nye organisasjonen.

Vårt Land opplyser at dette er en organisasjon bestående av de fem moskeene som i år har brutt ut av Islamsk Råd Norge.