Svak økning i innvandrerstemmer

Viktig informasjon til deg som skal stemme ved Stortingsvalget i år.
Ved årets stortingsvalg stemte 55 prosent av innvandrerne, en svak økning fra 54 prosent ved valget i 2013, skriver ABC Nyheter.

Men valgdeltakelsen er fortsatt lavere enn hos nordmenn uten innvandrerbakgrunn. Der var valgdeltakelsen 80 prosent, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

54 prosent av innvandrere fra Afrika og Asia stemte ved høstens valg, noe som er en økning på tre prosentpoeng fra forrige stortingsvalg i 2013. 

Valgdeltakelsen blant innvandrere fra Vest-Europa gikk derimot ned med fra 74 prosent til 71 prosent. Blant østeuropeiske innvandrere gikk valgdeltakelsen opp fra 51 til 54 prosent.

Stemmer mest på venstresiden
Tidligere i år, før årets Stortingsvalg ble Tor Bjørklund, professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo intervjuet av Aftenposten.

Han har siden valget i 1995 fulgt utviklingen av velgeradferd hos innvandrere i Norge. Bjørklund peker på ulike forklaringsmodeller på hvorfor innvandrere ofte stemmer i større grad på partier på venstresiden.

– En er at innvandrerne har lavere utdannelse, står i jobber hvor de tjener mindre og dermed stemmer på partier til venstre ut fra et klasseperspektiv. Det er imidlertid ingen fullgod forklaring, fordi selv innvandrere med høyere utdanning og bedre inntekt enn gjennomsnittet er mer tilbøyelig til å stemme på partier til venstre.