Færre innvandrere siktet for kriminalitet

FOTO: Dima Pursanov
Tall fra SSB viser at innvandrere fortsatt er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken, men at andelen har gått ned. skriver VG.

«Andelen gjerningspersoner var 6,7 prosent blant innvandrere, 11,3 prosent blant norskfødte med innvandrerforeldre og 4,5 prosent i den øvrige befolkningen blant de over 15 år som var bosatt i 2010», heter det i SSBs oppsummering av rapporten som ble publisert mandag morgen

I studien framgår det at overrepresentasjonen har gått ned fra forrige rapport, og at nedgangen skal være størst for flyktninger og innvandrere fra afrikanske land.

– Det samme gjelder norskfødte med innvandrerforeldre, som samlet sett er overrepresenterte både i forhold til øvrig befolkning, men også i forhold til foreldregenerasjonen, heter det i konklusjonen i rapporten. 

Sist statistikk hvor det sammenlignes kriminalitet begått av innvandrere og resten av befolkningen ble publisert i 2011.

Da Fremskrittspartiet etterpsurte en ny statistikk om i fjor, svarte daværende SSB-sjef Christine Meyer, at de ikke hadde kapasitet. Dette var noen av de første gnistene i krangelen mellom partiet og SSB -sjef Christine Meyer som førte til at hun måtte gå av i år.