– Ikke representativ for muslimer i Norge

Støtter muslimene: det jødiske samfunnet i Oslo mener filmen "Innocence of Muslims" har gått for langt.
Foto: Grzegorz Wysocki
Styreleder for Islamsk råd, Zaeem Shaukat mener HL-senterets undersøkelse ikke viser holdningene blant muslimer flest.

Med utgangspunkt i Holocaust-senterets holdningsundersøkelse, skriver Styreleder i Islamsk Råd, Zaeem Shaukat, et debattinnlegg i Aftenposten hvor han annerkjenner at fordommer mot både jøder og muslimer er et problem som må jobbes med.

Samtidig påpeker han at utvalget av muslimer i undersøkelsen ikke er representativt for muslimer i Norge:

– Det muslimske utvalget er basert på i underkant av 1 % av majoriteten av norske muslimer, som ifølge Statistisk sentralbyrås tall for 2017 er 150.000 registrerte muslimer(…) Det er dessuten en overrepresentasjon av personer med kun grunnskoleopplæring i det muslimske utvalget. Hvilken betydning ville det hatt for utfallet dersom det var en større andel med høyere utdanning?”

Utenrikspolitikk må ikke tolkes som hat
Shaukat understreker også at fordommene først og fremst er knyttet til Israel- Palestina konflkikten. Utifra dette skriver han at funnene i undersøkelsen er preget av det politiske landskapet , og ikke faktiske fordommer mot jøder som personer.

– Det er viktig å bevare verdier som respekt og toleranse for hverandre i et multikulturelt samfunn gjennom holdning og dialogrelaterte tiltak. Å ha tett dialog mellom det muslimske og jødiske miljøet er et av grepene, noe det også fremgår av rapporten.

Han mener det også er verdt å nevne de positive funnene, som at 70 % av muslimer er positive til å samarbeide med det jødiske miljøet om å bekjempe fordommene.

– Et godt eksempel på dette er et møte med synagogen i februar 2015, initiert av generalsekretæren i IRN, der vi viste medfølelse i kjølvannet av angrepene mot jøder i København. Etterfulgt av Fredens ring utenfor synagogen, initiert av norske muslimer som viste sin støtte, skriver han.