– Sprer feilinformasjon om innvandring og kriminalitet

Listhaug presenterte innstrammingsforslag forrige uke. Ikke alle har tatt de godt imot

“De aller fleste innvandrere er ikke kriminelle. Likevel er de mer kriminelle enn den øvrige befolkningen. Jeg synes det er nedslående at flyktninger som har fått beskyttelse, husvære og alle muligheter i Norge begår mer kriminalitet enn befolkningen ellers. Ett minstekrav til alle som kommer hit er at man følger norsk lov. Det er urovekkende at 2. generasjonsinnvandrere er mer kriminelle enn sine foreldre. Dette er noe vi må diskutere, og ikke sminke bort”.

Dette skrev Listhaug på sin Facebook side etter at Statistisk Sentralbyrå (SSB) offentliggjorde rapporten Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Innlegget til Listhaug, som har rundt 140.000 følgere på Facebook, skapte store reaksjoner i sosiale medier.

Misvisende tall
Nå kritiseres Innvandring- og integreringsministeren for å bruke ujusterte tall, det vil si at tallene ikke er justert for befolkningssammensetningen i de ulike gruppene.

– Dette fører til at grupper med overrepresentasjon av menn og/eller unge bli mer kriminelle siden de begår mer kriminalitet enn det kvinner og eldre gjør, skriver faktisk.no.

– Hvis man kun ser på de ujusterte tallene, ser man at innvandrere og særlig norskfødte med innvandrerforeldre er mer kriminelle enn befolkningen forøvrig. Justert for alder og kjønn, er imidlertid forskjellene langt mindre. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre begår fortsatt mer kriminalitet enn den øvrige befolkningen, men overrepresentasjonen er redusert sammenlignet med de ujusterte tallene.

Forsvarer bruk av ujusterte tall
På spørsmål fra faktisk.no om hvorfor hun valgte å bruke ujusterte tall, forsvarer Listhaug sitt innlegg:

– Det hjelper lite de ofrene som blir utsatt for kriminalitet at gjerningsmannen er yngre enn gjennomsnittet av befolkningen. Antallet og den reelle overrepresentasjonen er interessant, og selv om vi legger til grunn de ulike justeringene er de fortsatt overrepresentert. Det er spesielt at SSB kan presentere ujusterte tall i sin presentasjon, mens når jeg gjør det er det problematisk.

Problematisk 
Assisterende forskningssjef ved Norsk Regnesentral, Anders Løland, sier til faktisk.no at han ville brukt justerte tall:

– Det er ikke feil å bruke ujusterte tall, men da sammenligner man epler og pærer. Når man skal sammenligne grupper, er det mest rettferdig å gjøre en justering.»

Faktisk.no trekker også frem rådgiver i kriminalstatistikk i SSB, Sigmund Book Mohn, en av forfatterne bak rapporten, som mener det er misvisende å bruke ujusterte tall uten å vise til de justerte tallene:

–  Her er det først og fremst bruken av ujusterte tall for norskfødte med innvandrerforeldre som er problematisk, selv om det ikke er feil. Årsaken til at andelen gjerningspersoner i denne gruppen reduseres med 4,5 prosentpoeng hvis man justerer for alder og kjønn, er ifølge Mohn at norskfødte med innvandrerforeldre i snitt er langt yngre enn den øvrige befolkningen. Unge mennesker er nemlig mer kriminelle enn eldre, forklarer SSB-rådgiveren, ifølge faktisk.no.