Sier seg spammet av meningsmotstandere

Eddie Whyte reagerer på språkbruk om irer
Foto: Privat
Eddie Whyte, mangeårig tillitsvalgt og Palestina-venn mener seg utsatt for "organisert spamming" fra meningsmotstandere.
0Shares

Norsk-irske Whyte har tidligere vært engasjert i LO som tillitsvalgt, og er fortsatt opptatt av  internasjonalt arbeid. Særlig er det konflikten mellom Israel og Palestina som opptar ham. 

Nylig skrev han en kommentarartikkel på Utrops nettutgave som begrunnet og utdypet sine standpunkter. I artikkelen kommer Whyte med sterk kritikk av Israels statsminister Benjamin Netanyahu, andre israelske politikere, og det han ser på som en Israel-vennlig linje fra norske myndigheter.

Kommentarsaken på Utrop vekket sterke reaksjoner fra pro-israelske meningsmotstandere. Eller ifølge Whyte, noe som kan minne om organisert trolling og spamming.

– Her har vi å gjøre med pro-israelske nettaktivister som går ut på å diskreditere og kneble stemmer som meg selv, som er tilhengere av BDS-kampanjen (boikott, avinvesteringer og sanksjoner overfor staten Israel, jour, anm.).

– Nøye samordnet
Videre mener han at spammingen kan knyttes til såkalt hasbara, som er den israelske regjeringens informasjonsvirksomhet for å spre opplysninger og positive holdninger om staten Israel i utlandet.

Begrepet betyr “forklaring”på hebraisk. Kritikere mener hasbara brukes av regjeringen og dens støttespillere om PR-arbeid og kampanjer som skal forklare regjeringens politikk og handlinger og fremme landets interesser og omdømme i møte med kritisk presse utenlands. Slik får man motvirket det man anser som delegitimering av staten Israel rundt om i verden.

Hvordan vet du at og om dette er “nøye koordinert spamming”?

 
Foto : Skjermdump/Facebook

– De negative og aggressive postene på kommentaren min på Utrops nettutgave kom først etter oppfordringen fra en motdebattant på en Facebook-side ved navn Stand with Israel. Vedkommende har siden slettet både oppfordringen og hele FB-siden. Den samme personen har en egen personlig FB-side som inneholder mye israelsk propaganda, også fra ekstreme grupper.

Anklages for “antisemttisme”
Whyte hevder slike kampanjer er nokså vanlig praksis overfor folk som ham selv, som støtter BDS.

– Folk som ikke kjøper den israelske propagandalinjen blir både angrepet og ofte truet. Noen liker dårlig fagbevegelsens kritikk av Israels apartheidpolitikk og svarer saklig og dokumentert kritikk av staten Israel med usaklige anklagelser om «antisemittisme» og «rasehat». Det er en vanlig avsporing fra kristne fundamentalister og såkalte Israelvenner.  For det finnes nemlig mange jøder, både i Israel og i verden for øvrig, som er sterkt kritiske til den umenneskelige behandlingen palestinerne blir utsatt for, og som jobber for en rettferdig løsning på konflikten.

Knebling
Kan dette sees på som en form for knebling?

– Det er klart det er et forsøk på det. Det er en del av strategien, å kneble politiske meninger som støtter palestinske rettigheter og kritiserer den israelske okkupasjonen.

Whyte er uansett skråsikker på at spammingen han ble utsatt for ikke vil gjøre med engasjementet hans.

– Spydigheter på nettet har lite betydning når vi ser på det store bildet. Både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Og akkurat derfor støtter fagbevegelsen kampanjen for en internasjonal boikott av en regjering som ikke respekterer palestinernes rettigheter og som ikke lytter til verdensopinionen. Kjernen i den pågående konflikten er den israelske okkupasjonen og apartheidpolitikken. Det må legges økt press på de israelske myndighetene om å følge opp FN-vedtakene om å avskaffe apartheidsystemet, avslutte okkupasjonen og respektere palestinske rettigheter og internasjonal lov.

– Virkelighetsfjernt
Førstesekretær ved Israels ambassade i Oslo, Dan Poraz, kaller på sin side Whytes anklager om “organisert spamming” og trusler på livet mot aktivister for virkelighetsfjerne og delusjonelle.

– Slike beskyldninger mot jøder, hvor jøder organiserer seg, plotter i bakgrunnen og rotter seg mot verden, er ikke et nytt fenomen. Anklagene viser at han har en sviktende virkelighetssans, sier Poraz i en e-post til Utrop.

 
Foto : Claudio Castello

Han legger til at Israel gleder seg over den norske regjeringens beslutning om å kutte statsstøtte til organisasjoner som støtter BDS.

– Whyte mener at beslutningen er et “angrep på ytringsfrihet og menneskerettighetsarbeid”. Whytes forstår ikke hva den norske regjeringen gjør; at boikotten ikke fremmer fred. Tvert imot, BDS fører bare til mer hat og fremmedgjøring mellom israelere og palestinere.

– En hatbevegelse
Ifølge Poraz er BDS en “hatbevegelse” som savner legitimitet.

– Siden BDS-bevegelsen skjuler seg bak en fasade av menneskerettigheter, mens den aspirerer til ødeleggelsen av Israel som jødisk stat, så må den sees på som andre hat-ideologier, legger han til.

Utrop har prøvd å få tak i en av nettdebattantene som Whyte mener utsatte ham for den organiserte spammingen, uten å lykkes.