Fire av ti drepte på jobb er øst-europeere

Forholdene på norske byggearbeidsplasser blir stadig mer preget av innleie. Nå vil Ap sette en stopper for dette (Foto: Illustrasjon).
Foto: Claudio Castello
Fire av ti som mistet livet i arbeidslivet i Norge i 2017 har øst-europeisk bakgrunn. En av de tilsammen 34 drepte var det en kvinne.

34 mennesker ble drept mens de var på arbeidet i løpet av 2017, melder FriFagbevegelse.

Ulykken som tok flest menneskeliv var helikopterulykken på Svalbard 26. oktober, da åtte personer omkom.

Med et unntak var alle de omkomne menn. Kvinnen som ble drept var den 17 år gamle Marie Skurdal som ble drept med kniv mens hun var sommervikar på Coop Obs på Sørlandssenteret.

Østeuropeiske arbeidstakere er også sterkt overrepresentert i ulykkesstatistikken. Av de omkomne er 18 norske statsborgere så langt frifagbevegelse.no har kjennskap til. 16 av de omkomne var utenlandske statsborgere etter det som har blitt oppgitt i forbindelse med ulykkene. 11 var fra Russland, en fra Slovakia, en fra fra Litauen, en fra Ungarn og en fra Bulgaria. Det var også en svensk statsborger som omkom.

Rogaland farligst
Ser man bort fra helikopterulykken, så er det bygg-anleggsbransjen som skiller seg ut som farlig. Sju ulykker skjedde innenfor bygg- og anlegg. Rogaland er fylket som det er farligst å arbeide i, siden fire av dødsfallene skjedde der. I seks fylker er det ikke registrert dødsulykker. Det er Oslo, Telemark, Sogn og Fjordane, Nordland og Finnmark.

Oversikten fra FriFagbevegelse baserer seg på fortløpende overvåking av aviser og nettsider gjennom hele året. Samtidig legger man til at underrapportering er også et problem.

Spesielt er det vanskelig å få oversikt over ulykker i veitrafikken da trafikkulykker som skjer i jobbsammenheng ikke alltid blir rapportert som arbeidsulykker.