-Viktig med bevissgjøring rundt rasisme

0Shares

Arbeidet med handlingsplanen mot rasisme og diskriminering for perioden 1998-2001 har bidratt til en bevisstgjøring i statsforvaltningen når det gjelder rasisme og diskriminering. Etableringen av Senter mot etnisk diskriminering (SMED) vurderes som det enkelttiltaket som har hatt størst betydning.

Handlingsplanen har også en del av æren for at det nå tas et større løft for å bedre det rettslige vernet mot etnisk diskriminering. Dette konkluderer SINTEF/IFIM, som har evaluert planen.

SINTEF mener at handlingsplanen av 1998 har spilt en viktig rolle i denne utviklingen handlingsplanen og prosessen rundt den har bidratt til å skape oppmerksomhet omkring diskriminering og rasisme.

Diffuse enkelttiltak

SINTEFs generelle inntrykk av enkelttiltakene er at de er gjennomført, men at en del av tiltakene er såpass diffuse at det er vanskelig vurdere den effekten av dem.