OMOD ber politiet registrere hudfarge og etnisitet

OMOD-leder Akhenaton De Leon vil at politiet skal registrere hudfarge og etnisitet på dem som blir kontrollert.
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) er kritisk til kvitteringsordningen etter politikontroller. De vil at politiet skal registrere hudfarge og etnisitet på dem som blir
kontrollert.

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) er kritisk til kvitteringsordningen etter politikontroller. De vil at politiet skal registrere hudfarge og etnisitet på dem som blir
kontrollert.

Mandag iverksetter Oslo politidistrikt en prøveordning med kvittering til personer som stanses og kontrolleres av politiet.

OMOD, som har vært med på å utarbeide kvitteringsordningen, er ikke tilfreds.

– Hvordan skal politiet eller andre kunne vurdere om mørkhudede er overkontrollert? Det kan man ikke med den kvitteringsordningen som innføres nå, sier Akhenaton De Leon i OMOD til Vårt Oslo.

Kvitteringen inneholder ikke opplysninger om for eksempel hudfarge, etnisitet eller landbakgrunn. Da faller mye av poenget bort, mener organisasjonen.

Politiet mener at å registrere etnisitet eller hudfarge kan være lovbrudd.

Det er det vi har fått opplyst, sier De Leon.

– Men ingen, verken politimesteren, visepolitimesteren eller noen andre i faggruppene som arbeidet med kvitteringsordningen, har vist oss hvor det står i lovverket at etnisitet eller hudfarge ikke kan registreres, sier Omod-lederen.

Ni måneder

Ifølge politiet skal kvitteringen inneholde navn, fødselsdato, tid og sted samt hjemmel for kontrollen. I tillegg skal tjenestenummeret til den politiansatte som har utført kontrollen, føres opp.

Bakgrunnen for ordningen er gjentatte påstander om at ungdom i Oslo med mørk hud oftere blir kontrollert oftere av politiet enn ungdom med lys hud.

Prøveordningen skal vare i ni måneder, fram til september neste år. Deretter skal forsøket evalueres. Oslo kommune, OMOD, Juristforbundet, Minotenk og andre relevante aktører er involvert i dette arbeidet.

Skal forklare
Politimesteren i Oslo sier politiet vil, så langt som mulig, forklare grunnlaget for kontrollene.
– For å forebygge at kontroll oppleves som urettmessig eller diskriminerende skal politiet, så langt det er mulig, formidle og forklare grunnlaget for kontrollen. Politiet skal videre utrede og prøve ut ulike tiltak for å forebygge at personkontroller oppleves som urettmessige eller diskriminerende, sier konstituert politimester Cecilie Lilaas-Skari i en pressemelding.
I første omgang skal kvitteringsordningen prøves ut innenfor et større, begrenset område i sentrum av Oslo, stort sett innenfor ring 3 avgrenset av Bislett-området og Parkveien i vest.

(©NTB)