– Ydmykende opplevelse

Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland sykehus har utført omlag 120 undersøkelser av barn i Bergen ved mistanke om kjønnslemlestelse siden 2008.
Foto: Helse Bergen
For andre gang på to år opplever somaliskfødte Abdul-Kadri Mohammed og hans kone at deres fireårige datter må undersøkes etter mistanke om kjønnslemlestelse, skriver Bergens Tidende.

Etter undersøkelsen, som ble foretatt ved Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssjukehus, konkluderes det at heller ikke denne gangen viser jenta tegn til å ha blitt omskåret.

Ahmed forteller at undersøkelsen føles både ydmykende og skamfull. Videre forteller foreldrene at de mener det pågår en heksejakt mot det somaliske miljøet i Norge.

– Vi støtter ikke omskjæring, og ville aldri ha gjort dette, sier Ahmed.  

Årsaken til de to undersøkelsene har vært varsling om mistanke om kjønnslemlestelse i barnehage. Ved siste varsling til barnevernet, fortalte barnehagepersonellet om en hendelse der den lille jenta skal ha fortalt at faren hadde skåret henne med en skje.

Barnehagen forteller BT at de ikke ønsker å kommentere saken.

Avviser heksejakt
Ifølge Haukeland sykehus er det blitt utført om lag 120 rettsmedisinske undersøkelser av barn født i Norge siden 2008. Utenom et tvilstilfelle, har ingen av undersøkelsene påvist kjønnslemlestelse blant disse barna.

Britt Darlington, rådgiver i Etat for barn og familie, sier til BT at hun ikke kjenner seg igjen i familiens beskrivelse om at det foregår en heksejakt mot det somaliske miljøet:

– I alle saker der vi tar opp vanskelige tema med foreldre som for eksempel kjønnslemlestelse risikerer vi at foreldre kan oppleve at det blir tatt opp kun med dem fordi de kommer fra et bestemt land eller fra bestemte miljøer. Vi kan imidlertid ikke la være å ta opp temaene av den grunn eller la være å følge opp eventuell bekymring.

Lite sannsynlig i Norge
Overlege på Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland sykehus, Clas Møller, har utført de fleste slike undersøkelser av barn i Bergen. Han forteller at det eksisterer en falsk forestilling om at kjønnslemlestelse finner sted i det skjulte både her til lands og i utlandet.

– Noen undersøkelser har vist at barnet har blitt omskåret før barnet kom til Norge. Men i tilfellene av barn født i Norge er det ikke påvist omskjæring. Heller ikke av barn etter at det har kommet til Norge. Hvis det skjer i Norge, skjer det i svært liten grad, sier han til BT.

Kan ødelegge tillitsforhold
Akhenaton de Leon, daglig leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), har bistått familien Ahmed og mener kontrollene ikke hjelper barn, men at de derimot kan svekke tillitsforhold i familier. Han mener bekymringsmeldingene bygger på fordommer og uvitenhet.

Foto: Arkiv.
Foto : Privat

– Omskjæring er en barbarisk tradisjon, men det er absolutt ingen bevis som tyder på at dette skjer i Norge. Det er ikke blitt funnet et eneste tilfelle. Det er på tide å innse at situasjonen ikke er så ille som man trodde.