Kristina Quintano tildeles hederspris

Flyktningforkjemper Kristina Quintano har vunnet årets Annette Thomessen-pris.
Foto: Bendik Østbye Johannessen
Kristina Quintano tildeles Annette Thommessens hederspris for sin ekstraordinære engasjement og innsats for mennesker på flukt.
122Shares

Quintano har i 20 år dokumentert historiene til barn og voksne på flukt.

– Med hennes vitneutsagn tvinges vi til å se det vi helst vil fortrenge. Hun er en kritisk
røst som avslører handlingslammede myndigheter, sier styreleder i Annette
Thommessens minnefond Brynjulf Risnes via en pressemelding.

I begrunnelsen for tildelingen fremhever minnefondet at Quintano har fortalt omverdenen om grove menneskerettighetsbrudd og menneskeliv som går tapt i Middelhavet.

Gjennom Facebook-bloggen Budbringeren fra helvete, bøker og media har hun dokumentert at mennesker blir presset tilbake i strid med menneskerettighetene – såkalte pushbacks. Hun informerer om vold mot flyktninger langs fluktruten, og situasjonen i helsefarlige leirer på greske øyer.

Med denne prisen vil minnefondet hedre Quintanos ekstraordinære engasjement og innsats, og samtidig påpeke Norges og andre lands ansvar for å sikre rettighetene til flyktninger som søker beskyttelse hos oss i Europa.

– Det er enormt stort for meg å motta denne prisen. Jeg håper det kan bidra til mer
fokus på ulovlige pushbacks og det at vi systematisk fratar mennesker retten og
muligheten til å søke asyl, sier prisvinneren.