– Et alvorlig samfunnsproblem

Mange enslige mindreårige asylsøkere har opplevd å bli utnyttet.
Foto: Derek Mindler
Slik beskrives negativ sosial kontroll i et brev fra innvandrings- og integreringsministeren, kunnskapsministeren og barne- og likestillingsministeren sendt til alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn.
0Shares

I brevet, som ble signert Sylvi Listhaug, innvandrings- og integreringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister og Solveig Horne, barne- og likestillingsminister før jul, fastslås det at mye av arbeidet mot negativ sosial kontroll skjer i kommunene og fylkeskommunene.

– For å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll må derfor offentlige etater ha kunnskap om problematikken. Barn og voksne fra minoritetsmiljøer må få vite hva som er lov og hva som ikke er lov. Når barn og unge trenger hjelp må tjenesteapparatet kunne tilby den hjelpen som trengs. Det må tas hensyn til individuelle behov. 

Videre kommer man med oppfordringen om at brevet videresendes til alle barnehager, grunnskoler og videregående skoler, helsesøstre og til barne- og familievernet. 

– Se etter særkjennetegn
Til helsesøstre, barnehageansatte, lærere og andre ansatte skriver man:

– Vi ber dere være oppmerksomme på at unge mennesker fra minoritetsmiljøer kan bli utsatt for negativ sosial kontroll og utilbørlig press fra omgivelsene. Tegn på dette kan være utstrakt kontroll av klesbruk og oppførsel, manglende deltakelse i bursdager, leirskole, svømmeundervisning eller liknende. Barn og foreldre må få kunnskap om hvilke rettigheter barnet har. Vi ber dere gjøre dere kjent med det offentlige tjenestetilbudet og videreformidle denne informasjonen til unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll.

Klikk her for å lese brevet