– Ja til fritt ekteskapsvalg

SU-leder Andreas Halse.
Foto: Foto: Arkiv
– Venstres Abid Raja løper ufrihetens ærend når han rykker ut mot sterkere vern mot tvangsekteskap, er tonen fra Andreas C. Halse, skribent og daglig leder i Arthur Svenssons stiftelse for faglige rettigheter, i et innlegg i VG.
0Shares

Halse (bildet) er i innlegget positivt innstilt til at Arbeiderpartiets Jan Bøhler har fått resten av partiet med seg på å ville gå gjennom loven mot tvangsekteskap for å gi bedre beskyttelse for sårbare jenter og gutter.

– Fortsatt handler alt for mye av debatten knyttet til tvangsekteskap om hvor mye som skal til før det er tvang. Det er derimot å snu saken på hodet. Det vi burde spørre oss om er om giftemålet er frivillig. Om svaret på det er nei så er det heller ikke greit.

Videre viser han til:

– I en handlingsplan, som fortsatt brukes, har altså myndighetene sett det som sin oppgave å presisere foreldrenes rett til å blande seg inn i valg av partner. Det er selvsagt ikke mulig å forby foreldre å foreslå potensielle kjærester, men myndighetens oppgave er å beskytte barn og unge mot ufrivillighet. Ikke å hevde foreldrenes rett til å blande seg.

– Går i felle
Halse mener at Venstres Abid Q. Raja går i en felle når han forsvarer arrangerte ekteskap.

– På Twitter insister representanten for det ferske regjeringspartiet på «den frie viljen» den enkelte har til å bruke «hjelp i gifeøyemed». Reaksjonen er villedende og tar side med den sterke parten. Forslaget handler ikke om å forby alle arrangerte ekteskap. Det handler om å gi politiet nye verktøy for å bekjempe ekteskap som ikke er frivillig. Voksne som ønsker å blande seg inn i barnas ekteskap trenger derimot ikke politikernes hjelp til dette.