Tar i et tak for integrering i arbeidslivet

Med prosjektet VirVelVinn akter Halsa kommune å få fere arbeidsføre flyktninger ut i arbeid.
Foto: Trond Henningsen
Sommeren 2017 mottok Halsa kommune tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Støtten gis på bakgrunn av det nyskapende integreringsprosjektet «VirVelVinn», som nettopp har fått sin oppstart, skriver Halsa kommune.
0Shares

Kommunens treårige prosjektet består av totalt seks tiltak, hvorav to av tiltakene er spesielt rettet mot integrering i arbeidslivet. Tiltakene kommer i tillegg til eksisterende ordninger i NAV og flyktningetjenesten.

De arbeids-relaterte tiltakene lyder som følger:

1. Bedriftstilskuddet i «VirVelVinn» jobb: Her kan bedrifter motta kr 100 per time og inntil kr 20 000 per bosatt flyktning som tas inn i jobb. Det må søkes til Halsa kommune i forkant av arbeidsforholdet.

2. Test-bedrift: Halsa næringsforening og Halsa kommune skal tilby kurs for å skape lettere forståelse for og lavere terskel til å starte egen bedrift i Norge.

Kommunen uttrykker at målet med dette tiltaket er null arbeidsledighet for arbeidsføre flyktninger bosatt i Halsa.

Prioriterer integrering
I juni i fjor ble det klart at Møre og Romsdal ville få tildelt 1,7 millioner som skulle fordeles av fylkespolitikerne på ulike integreringsprosjekter. VirVelVinn-tiltaket i Halsa inngår som en del av denne integreringsplanen og ble i denne anledning tildelt 375 00 kr, skriver Møre og Romsdals Fylkeskommune.

I tillegg til VirVelVinn var det flere prosjekter i ulike kommuner som fikk innvilget støtte:

– 148.000 kr tildeles Molde voksenopplæringssenter for prosjektet ‘Skole på tvers’. I prosjektet skal elever ved senteret ha timer og undervisning i lag med elever på Molde videregående skole, etter mål i læreplanen med den hensikt å knytte nettverk og gi faglig utbytte.

– 400.000 kr tildeles Haram kommune for prosjektet ‘Trene norsk knytt til det å gå på skule fagleg og sosialt’.  Deltakerne skal trene på å gå på ungdomsskole, med spesialtilpassa språkopplæring, der målet er å få elevene til å fullføre ungdoms- og videregående skole.

– 299.000 kr tildeles Ulstein kommune for prosjektet ‘Frivillig arbeid som arena for integrering og språktrening’. Målet er at innvandrere skal få språktrening, arbeidspraksis og økt nettverk gjennom frivillige arbeid.

– De resterende 500.000 kr tildeles utdanningsavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune, for Forprosjekt videregående opplæring TIP-fag. Prosjektet vil utvikle en ny opplæringsmodell som skal øke sjansene for at minoritetsspråkene skal gjennomføre fagutdanning og få seg jobb.