Amal Aden ble nektet tur av somaliske drosjesjåfører.
Foto: Are Vogt Moum
Ifølge skribent Amal Aden er det ikke bare de nærmeste som driver med sosial kontroll. Ungdom har et «helt hav» som kontrollerer dem. 

– Det er ikke lett å kjempe mot en sosial kontroll der det ikke bare er de nærmeste som kontrollerer deg, men det er et «helt hav» av kontrollører som overvåker deg, skriver Amal Aden i et debattinnlegg i Dagbladet.

Hun skriver om ungdom som forteller at foreldrene deres ikke er selvstendige mennesker. De er redd for hva «andre vil si», de er redd for sitt rykte, redd for sin ære.

– Mange ungdommer forteller at det er øyne som følger med på hva de gjør uansett hvor de er, skriver Aden.

– Det er ikke enkelt å kjempe mot sosial kontroll. Det er så mange som må lære og som må forstå hva frihet betyr, hva frihet er. Spesielt den eldre generasjonen må utfordres, de må opplyses om likestilling og om frihet for alle, fortsetter hun.

– For norske
Aden skriver at mange av de som kommer nye til Norge, har med seg sin kulturelle bagasje, både på godt og vondt.

– Noen kommer fra land der frihet og likestilling er fremmedord. Alle skal integreres i det norske samfunnet, skriver hun.

Videre skriver hun at vi som samfunn hører mye om sosial kontroll. Vi hører kanskje vanligvis om ungdom som blir kontrollert av sine foreldre, ungdom som har foreldre som er redd de skal bli «for norske».

– Hvis vi som samfunn skal klare å bekjempe den sosiale kontrollen, må vi også se utenfor familien. Alle bransjer må lære sine ansatte at selv om de kommer fra en æreskultur, kan man ikke drive sosial kontroll. Samfunnet må tørre å bry seg, oppfordrer Aden.