– For langdryg behandling av «oktoberbarna»

Sylvi Listhaug
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Afghanske enslige mindreårige som kom til Norge høsten 2015 har nå rett til ny behandling etter en endring i utlendingsforskriften. Listhaug får nå kritikk fra flere hold for å ha brukt for lang tid på beslutningen, melder Aftenposten.

Mandag opplyste Justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) at «oktoberbarna», som ble gitt midlertidig oppholdstillatelse fram til 18-årsdagen sin, nå har 90 dager på seg til å søke om ny asylbehandling.

14. desember i fjor fattet Stortinget, mot Høyres og FrPs stemmer, et vedtak som gir de enslige mindreårige afghanske flyktningene som ankom Norge for litt over to år siden, muligheten til å få sin asylsøknad behandlet på nytt.

Listhaug får nå kritikk fra opposisjonen som mener at hun har vært altfor treg med å følge opp vedtaket. En måned etter avgjørelsen i Stortinget sendte hun de parlamentariske lederne et brev med en rekke spørsmål om hvordan vedtaket skulle forstås og følges opp, noe som ble oppfattet som svært uvanlig.

– Det ser ut til at Listhaug har foretatt en rydding oppfølging av stortingsflertallets vedtak, sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani. Det skriver Aftenposten.

Nytt vedtak
Det kommer frem i forskriften at den tidsbegrensede tillatelsen, som nå gir «oktoberbarna» en ny mulighet til å få sin asylsøknad behandlet, skal være forsvarlig ut i fra hensynet til barnets beste.

– I vedtaket fra november mente flertallet at utlendingsmyndighetene må legge mer vekt på om ungdommene er sårbare og har omsorgspersoner eller nettverk der de ender opp. Gharhkhani mener derfor at endringene er i tråd med stortingsflertallets vilje.

Listhaug presiserer at utlendingsmyndighetene må foreta en konkret helhetsvurdering av hver enkelt sak, slik de har gjort tidligere.

Får hjelp
Retten til å be om ny behandling innen 90 dager trer i kraft 1. februar. «Oktoberbarna» vil i denne sammenheng få tilgang til gratis advokathjelp. De som allerede har blitt sendt tilbake til Afghanistan, må vente der til saken har blitt behandlet, før de eventuelt kan reise tilbake til Norge.

– Jeg syns det er positivt at regjeringen har bestemt at de som har rett på ny vurdering skal få bistand fra advokat. Det vil bidra til å ivareta rettssikkerheten, sier KrFs Torhild Bransdal til Aftenposten.