En av fem studenter har opplevd diskriminering

Foto: Illustrasjon.
Foto: Wikimedia Commons
Leder for NSO er bekymret for de høye tallene, og kunnskaps- og integreringsministeren forventer at institusjonene følger opp hver enkelt situasjon. 

I en undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO), kommer det fram at 21 prosent av norske studenter har opplevd diskriminering på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, religion eller funksjonsnedsettelse i løpet av studie, skriver Universitas.

– Diskriminering skal ikke forekomme, og det er svært alvorlig at 1 av 5 studenter har opplevd diskriminering, sier leder for NSO, Mats Johansen Beldo, til Universitas.

Han er bekymret for de høye tallene og mener institusjonsstyrene må sørge for at de tar sitt oppdrag med å sikre studentene et godt læringsmiljø på alvor.

Uakseptabelt 
Kunnskaps- og integreringsminister Sanner forventer følgende fra norske utdanningsinstitusjoner:

– Jeg vil være klinkende klar på at det er uakseptabelt at studenter opplever diskriminering og trakassering under studiene, og at jeg forventer at institusjonene følger opp hver enkelt situasjon og tar vare på de involverte, sier Sanner til Universitas.

Katrine Klyve, studentombud ved OsloMet, forteller at i løpet av 2017 hadde de syv henvendelser knyttet til trakassering eller diskriminering. Studentombud ved UiO, Marit Solvik, forteller at de ikke har fått mer enn noen få varsler om denne typen hendelser i løpet av det siste året. Ut i fra spørreundersøkelser man leser om i mediene, antar hun likevel at det kan være store mørketall.

– Studentene skal kanskje ha veiledere eller professorer de varsler om i fag senere, så da er de muligens redd for ubehageligheter om de sier ifra, forteller Solvik.