Lavere arbeidsinnvandring kan gi lønnsløft

En stadig bedre økonomi i EU og EØS-land som blant annet Polen fører til mindre utvandring av billgere arbeidskraft til Norge, som igjen vil føre til økt lønnsvekst (Foto: Illustrasjon).
Foto: Henri Sivonen
I sin nyeste økonomiske prognoser, påpeker Nordea Markets at den betydelige nedgangen i arbeidsinnvandring fra EU og EØS-land kan føre til en lønnsøkning her til lands, melder Nettavisen.  

– Vi tror lønnsveksten tar seg gradvis opp fordi arbeidsledigheten faller og kampen om arbeidskraften tiltar. Det blir vanskeligere å få tak i kvalifisert arbeidskraft i tiden fremover, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets til Nettavisen.

Fallet i arbeidsinnvandringen er et resultat av at flere østeuropeiske land som Polen i den siste tiden opplevd økonomisk vekst. Det er derfor færre arbeidstakere å ta av her i Norge. Av de som har sluttet å emigrere til Norge, er det arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, som Polen og de baltiske landende som utgjør hoveddelen av denne gruppen. 

– Mellom 2010 og 2014 kom det hvert år mellom 25.000 og 30.000 innvandrere fra EU og EØS. De to siste årene har dette tallet falt til null, skriver Nettavisen.

Stopp i strømmen
Dette er allikevel ikke den eneste faktoren involvert i den nye utviklingen.

– Arbeidsinnvandrerne har bidratt med billig arbeidskraft. Når den strømmen stoppes, bidrar det til økt lønnsvekst, sier Olsen.

I 2016 var lønnsveksten i Norge på 1,7 prosent. Så lavt har det ikke vart siden 1935. I påfølgende år steg den til 2,5 prosent, mens Nordea venter at den vil stige til 2,7 i år og 3,0 neste år.