Flere gangstere blir jihadister

Langt flere enn tidligere antatt, kan ha reist til Syria og Irak for å krige. Det kan også være andre motiver for å reise, sier PST
Flere kriminelle får dekket sitt behov om å føle tilhørighet ved å bli jihadist. Flere opplever også at den religiøse vendingen gir dem en mulighet til å gjøre opp for gamle synder. 
0Shares

Stadig flere ungdommer fascineres av voldelig jihadisme, og jihadisme tiltrekker seg særlig de med fortid som rusbrukere og kriminelle, skriver forskning.no.

– De fleste har ikke religiøs bakgrunn, men spenningen som en gang lokket dem til gatekulturen, gjør at de nå tiltrekkes radikaliserte muslimske grupperinger, sier professor i kriminologi, Sveinung Sandberg til Forskning.no.

Han leder et team med forskere ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi på Universitetet i Oslo (UiO). Sammen ser de nærmere på radikaliseringsprosesser i gatekulturen og motstand mot radikalisering blant unge norske muslimer.

Appellerer til gangstere 
Det er en rekke grunner til hvorfor gangstere blir jihadister. Mange får dekket behov om å føle tilhørighet og å være en del av et fellesskap.

– Det finnes også en stolthet i det å være «de verste av de verste». For noen gangstere appellerer islam og jihadisme fordi denne religiøse vendingen blir sett på som en mulighet til å gjøre opp for gamle synder. De får muligheten til å reinvestere gatekapitalen sin og bruke den kompetansen de har fått fra gata, men denne gangen med et formål de mener kan forsvares, sier Sandberg.

PST har også vist at svært mange av de norske fremmedkrigerne til Syria tidligere har vært under mistanke i volds- og narkotikasaker.

– Mye tyder på at tidligere kriminelle og rusbrukere har blitt viktigere de siste årene, sier Sandberg.

Han understreker imidlertid at bilde er sammensatt.

– Det er viktig å huske at de fleste i gatekulturen og i kriminelle nettverk er motstandere av voldelig jihadisme. Dette gjør det enda viktigere å forske på og å forstå endringene i gatekulturen. Vi må både identifisere og analysere hva som skaper radikalisering, men også identifisere og analysere motstanden mot radikalisering og ekstremisme blant norske ungdommer, sier Sandberg.