– Forleng FNs tiår for mennesker med afrikansk opprinnelse

Antirasistisk Senter var med på FNs Permanent Forum on People of African Descent i Sveits.
Foto: Antirasisitsk Senter
Antirasistisk Senters deltok nylig på FN-konferanse i Geneve, hvor man oppsummerte et tiårig arbeid for de med afrikansk opprinnelse. Noe av arbeidet innebærer å hente opplysninger om den dansk-norske slavedriften på 1700-tallet.
12Shares

Ifølge en pressemelding fra senteret går man inn for at FN skal forlenge tiårsarbeidet frem mot 2035.

– Vi har blitt bedt av en rekke europeiske organisasjoner om å følge opp det unisone kravet om et ytterligere tiår da dette som startet i 2015 og ender i 2024 har hatt sine første møter i år, sier daglig leder Hatem Ben Mansour via en pressmelding.

Leder Hatem Ben Mansour og og rådgiver Mohamud Hersi taler under forsamlingen (Foto: Antirasistisk Senter).
Foto : Antirasistisk Senter

Grunnen til kravet er følgende:

– Tiåret har fått lite oppmerksomhet internasjonalt og de første åtte årene har allerede gått ubemerket i Norge og andre europeiske land. Det har vært avsatt lite midler, og både tiltak under FN, og en FN-erklæring for mennesker med afrikansk opprinnelse synes å være urealistisk å oppnå innen 2024. Antirasistisk Senter har derfor tatt en ledende rolle i å samle støtte for et nytt tiår for mennesker med afrikansk opprinnelse først blant aktører i det sivile samfunn, deretter opp mot medlemsstatene.

Fokus på afro-europeisk identitet

Første sesjon i FNs Permanent Forum on People of African Descent ble avholdt i Geneve i desember. Forumet har som mål å utarbeide utkast til en FN-erklæring for mennesker med
afrikansk opprinnelse.

Fra norsk sivilt samfunn deltok Antirasistisk Senter deltok med daglig leder Hatem Ben Mansour og rådgiver Mohamud Hersi.

– Det er viktig at det slås fast i erklæringen at mennesker av afrikansk opprinnelse har rett på en kulturell identitet. Blant annet rettigheter til selvidentifisering og synlighet i statistikk, til representasjon i samfunnet, og til egen historie, f.eks. arkiv fra handel med slavebundne.

Vil ha register av dansk-norsk slaveskip

Som en del av tiårsarbeidet har Antirasistisk Senter satt i gang en prosess i samarbeid med
Costa Rica og Norge for at Danmark overfører arkiv fra den tidligere transatlantiske slavehandelen danske og norske handelsmenn var involvert i på 1700-tallet.

– I første omgang vil vi ha registrene fra to konkrete skip som sank utenfor Costa Rica, hvor de afrikanske menneskene stuet i lasterommet ble sluppet fri, og opprettet sitt eget samfunn. Dette samfunnet søker nå kjennskap til sin egen historie.

Videre sier han:

– Som målsetning skal vi óg komme frem til en FN-erklæring for mennesker med afrikansk herkomst, med tanke på den store diasporaen globalt, som har oppstått gjennom kolonisering og post-kolonial undertrykkelse og utnyttelse, men begynner å få dårlig tid frem til 2024.