Vil ha bedre dialog med barnevernet

Mange somaliere har ingen utdanning når de kommer til Vesten. På bildet: Somaliere på kurs i Seattle, USA.
Foto: flickr.com
Mange somaliskfødte foreldre frykter det norske barnevernet, og ønsker nå bedre dialog med institusjonen, skriver Aftenposten.
0Shares

Flere forskningsrapporter viser at foreldre med somalisk bakgrunn har en sterk mistillit til myndigheter som barnevernet.

Aftenposten trekker frem at alle de har snakket med i det somaliske miljøet utpeker en stor kulturkrasj mellom «somalisk, kollektivistisk kultur og norsk liberal, individualistisk kultur».

Grunnet mangelen på kommunikasjon, kulturmotsetningene, og den påfølgende frykten for barnevernet i somaliske miljøer, organiserer Info 123 kurs for somaliske foreldre. Med daglig leder Hassan Ali Omar i spissen, ønsker organisasjonen å hjelpe norsk-somaliere som har problemer med med barneoppdragelse og å bli integrert i Norge.

– Mange foreldre trenger og ønsker dialog med barnevernet, men de vet ikke hvordan de skal gå frem. Kommunikasjon mellom barnevern og somaliske foreldre mangler, forteller Omar til Aftenposten.

– Barna kan utnytte systemet
Grunnet den kollektive oppdragelsen som mange somaliske foreldre i Norge har opplevd, der de ble oppdratt av slektninger, naboer, venner og foreldre i Somalia, kan barneoppdragelsen oppfattes som «grenseløs» med norske øyne, der barne legger seg når de vil, og spiser når de vil.

– I Norge blir foreldre, ofte uten jobb og norske språkferdigheter, møtt med forventning om å følge opp barna med skole, fritidsaktiviteter, bursdager, lekser og venner.

Hassan Ali Omar forteller at noen barn lærer å utnytte foreldrenes manglende kunnskap ovenfor det norske systemet.

– Barn truer foreldrene sine med barnevernet for å slippe grensesetting, for å få viljen sin. Mange foreldre er livredd barnevernet.