Ubah ønsker obligatoriske foreldrekurs

Råder somaliere til å stemme Ap: Ubah Abdiqadir er fast bystyrerepresentant i Oslo Arbeiderparti og var med på å arrangere Oslo-somalisk folkemøte.
Foto: Henrik Kreilisheim
– Obligatoriske foreldrekurs kan blant annet bidra til at færre foreldre sender barna til utlandet i forsøk på å få skikk på dem, mener norsk-somaliske Ubah Aden. 

Mandag skrev Aftenposten om Ubah Aden (bildet), som er trebarnsmor i full jobb, Ap-politiker i Oslo og medlem av Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Aden har i flere år tatt til orde for at foreldre vil bli mer trygge i rollen som oppdragere i Norge ved å følge foreldreveilederprogrammet International Child Development Programme (ICDP).

Programmet brukes i dag i enkelte kommuner. Barnevernets rolle er ofte et tema i ICDP-gruppene, og erfaring viser at gruppetilbudet bidrar til å skape bedre forståelse for og tillit til tjenesten, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets Handlingsplan for å bedre tillit mellom etniske minoritetsmiljøer og barnevern 2016-2021. Nå vil Bufdir vurdere å initiere til et forskningsprosjekt som kan gi mer kunnskap om utbyttet av ICDP for foreldre og barn med minoritetsetnisk bakgrunn.

Kommer til kort 
Aden forteller til Aftenposten at mange foreldre i det somaliske miljøet ikke kan norsk, de kan heller ikke skrive eller lese på eget språk. Dette hemmer kontakten med barnevernet og muligheten til å spørre om hjelp. I det somaliske miljøet er det også mange som frykter barnevernet.

Aden har tro på at obligatoriske foreldrekurs kan bidra til at færre foreldre sender barna til utlandet i et forsøk på å få skikk på dem. Det siktes her blant annet til saken der NRK avdekket at minst til norske barn var blitt sendt til skoler i Somalia, der flere var blitt utsatt for vold og overgrep. Aden mener også at trygge foreldre kan føre til at færre barn havner på skråplanet.

– Mange foreldre kommer til kort når de skal oppdra barn i Norge. De forstår ikke samfunnet her. Barna får frie tøyler, rollene snus rundt – barn blir foreldre og foreldre mister sin foreldreautoritet. Denne kulturkræsjen begynner når de kommer i puberteten i 12-13-årsalderen. Da forsøker foreldre å stramme tøylene, men da er det ofte for sent, forteller Aden til Aftenposten.