Story House gir 100 000 til Norsk Folkehjelps Ukraina-innsats

Glade givere og mottaker av de ansattes julegave fra Story House Egmont. Fra venstre Jørgen Myrvoll, kommersiell rådgiver Egmont, Hege Horsberg, markeds- og kommunikasjonssjef Norsk Folkehjelp og Nina Vesterby, administrerende direktør Egmont.
Foto: Knut Christian Moeng
Hver jul gir de ansatte i Story House Egmont 100.000 kroner til arbeid for utsatte barn og unge. I år går pengene til Norsk Folkehjelps akuttmottak for flyktninger fra Ukraina.
29Shares
Helt siden 2014 har de ansatte i Story House Egmont donert sin julegave fra bedriften til veldedig arbeid rettet mot utsatte barn og unge i Norge.
Ut fra forslag, som lesere og brukere sender inn via bedriftens SoMe-kanaler, velger en jury tre finalister de ansatte kan stemme på. I år falt valget på Norsk Folkehjelp, ifølge Story House Egmont.
– Siden Norsk Folkehjelp fikk i oppdrag å drive akuttmottaket for ukrainske flyktninger ved Gardermoen, har vi tatt imot over 22.000 flyktninger. Det forventes like mange neste år. Dette er første stopp for flyktningene og asylsøkerne som kommer fra Ukraina, og mottaket er for de fleste den første trygge «havna» etter å ha flyktet fra den brutale krigen. De fleste som kommer er enslige mødre med barn og nesten halvparten av dem er barn, sier Hege Horsberg, markeds- og kommunikasjonssjef i Norsk Folkehjelp.

Gir takknemlighet for gaven

Maimuna Sey, som er mottaksleder på akuttmottaket på Gardermoen, er svært takknemlig for gaven fra de ansatte i Story House Egmont, og sier den kommer godt med i dette viktige arbeidet.

– Pengene blir brukt til aktiviteter, utflukter og utstyr til barn og unge på mottaket. Nå kan vi endelig kjøpe inn et skikkelig bordtennisbord og flere spill. Det er veldig bra nå som det er kaldt ute. Gaven fra Story House Egmont skal også brukes på sport- og kulturopplevelser for barn og voksne. Det betyr mye, spesielt nå i juletiden.