Gir pensjonister adgang til å jobbe med ukrainske flyktninger

Inkluderingsminister Marte Mjøs Persen ser det som viktig at pensjonister også får lov til å jobbe sammen med flyktninger.
Foto: Arbeiderpartiet
Ordningen med at pensjonister med offentlig pensjon kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt når de jobber med flyktningene videreføres.
43Shares

Ankomstene fra Ukraina har medført et akutt behov for arbeidskraft. Derfor gjennomførte Arbeids- og inkluderingsdepartementet i mars en forskriftsendring som innebærer at også pensjonister med offentlig tjenestepensjonsordning eller offentlig avtalefestet pensjon kan jobbe med flyktningstrømmen fra Ukraina på pensjonistlønn uten å få avkortet pensjonen, ifølge regjeringen.no.

Ordningen gjaldt først ut året, men på anmodning fra KS videreføres den til utgangen av juni 2023.

– Krigen i Ukraina har ført til en historisk stor flyktningstrøm til Norge. Dette har skapt et stort press på kommunene som tar dem imot, og et akutt behov for arbeidskraft. For å få tilgang til mer arbeidskraft, har regjeringen har lagt til rette for at også pensjonister i offentlig sektor fritt kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.