– Et asylsystem som ikke er bærekraftig

Masud Gharahkhani (AP)kan bli landets første ordfører med innvandrerbakgrunn.
Foto: Henrik Kreilisheim
– Arbeiderpartiet skal ikke la Frp sette premissene for innvandrings-og integreringsdebatten.
0Shares

I en kommentar til Dagbladets lederartikkel 3. februar, tar Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani, til motmæle da det fremstilles i artikkelen at Ap konkurrerer med Frp i asylpopulisme.

– Arbeiderpartiet skal snakke om det som er viktig og det som folk er opptatt av. Og det skal vi gjøre på våre egne premisser. En asylpolitikk som er streng, rettferdig og human.

For Gharahkhani er det viktig å trekke frem betydningen av asylinstituttet, noe han mener Dagbladet i sin artikkel overser. Videre uttaler han at grunnlaget for et velfungerende asylsystem er effektivitet og rettsikkerhet i sammenheng med asylsaksbehandlinger, og klare retningslinjer for de som får bli og de som må dra.

Vil prioritere kvoteflyktninger
Gharahkhani påpeker også at asylpolitikken er dynamisk og at en verden i endring er med på å endre praksis. Han oppgir asylforliket høsten 2015 som et eksempel på dette, da Arbeiderpartiet støttet betydelige innstramminger som følge av økte ankomster av asylsøkere til Norge. 

Våre danske kolleger, Socialdemokratiet, går nå inn for å oppheve retten til å søke om asyl i Danmark. De vil prioritere kvoteflyktninger i stedet. Det støtter vi, hvis vi får til en felles europeisk ordning. Asylreformen må skje på europeisk nivå. Og Norge bør være en aktiv pådriver i denne debatten.

Han legger til:

Dagens asylsystem er verken human eller bærekraftig. En flyktningpolitikk basert på kvoter fremfor asyl ved grensen ville vært det mest humane og rettferdige. For da ville vi brukt ressursene på reelle flyktninger i stedet for å behandle mange saker som ofte ender opp med avslag.

Trenger en samlende innvandringspolitikk
Ap har nå satt ned et migrasjonsutvalg som Gharahkhani skal lede. Utvalget har som mål å gi partiet et bedre grunnlag for utvikling av en mer helhetlig politikk på innvandrings- og integreringsfeltet.

– Innvandring er blitt den mest splittende saken i Europa i vår tid, og skaper splittelser både mellom ulike europeiske land, men også innad. Vi trenger en innvandringspolitikk som samler, ikke splitter.

Her trekker Gharahkhani frem betydningen av at deres asylpolitikk har «folkelig legitimitet» for å unngå sterkere polarisering og fremvekst av høyrepopulisme.

– De vi tar imot skal ønskes velkommen og inkluderes i samfunnet. Samtidig skal vi være krystallklare ovenfor de som ikke har lyst til å akseptere at å bo i Norge innebærer at storsamfunnet vil pushe på slik at dattera di får like gode muligheter som sønnen din. Eller at barna dine har rett til selv, helt fritt, få bestemme hvem de vil gifte seg med.