– Viktigst når ingenting annet er viktig

Håkon Knudsen, Sentralstyremedlem i AUF.
Foto: Arbeiderpartiet, Flickr
– Lærdommen fra 2017 er enkel. Arbeiderpartiets manglende evne til å gi gode svar på folks faktisk bekymringer, gjorde innvandring til valgets viktigste sak.
0Shares

I et debattinnlegg for Agenda Magasin etterlyser Sentralstyremedlem i AUF, Håkon Knudsen, gode svar fra Arbeiderpartiet angående innvandringsdebatten i tiden fremover.

For Knudsen er det viktig å få frem at innvandringsdebatten ikke alltid omfatter juss og tall, men at følelser og inntrykk i stor grad gjør seg gjeldende. I denne sammenheng er det ikke det faktum at de tre største innvandrergruppene i landet er polakker, svensker og litauere, som preger innvandringsdebatten mest.

– En flyktning fra Syria vil alltid skremme mer enn en barista fra Sverige. Og så lenge det kommer mennesker til Norge, vil Frp stille spørsmål ved Norges evne til å hjelpe mennesker på flukt.

Innvandring som valgtema
Knudsen trekker frem valget i 2009 der innvandring, i likhet med valget i 2017, fremstod som den viktigste saken for velgerne. Forskjellen, og det han beskriver som «redningen» for partiet ved førstnevnte valg, var at finanskrisen som gjorde sitt inntog året tidligere var med på å overskygge innvandringsspørsmålet.

– De store spørsmålene må kjempes inn på dagsorden. For når folks egen sikkerhet for fremtida blir diffus, er ingenting mer diffust og skummelt enn mennesker med skumle navn og ukjente religioner. Når ingenting blir et stridstema i ett valg, vil innvandring alltid bli viktigst.

– Viktig å adressere utrygghet
I forhold til 2017 ble Ap tvunget til å håndtere innvandringsspørsmålet langt mer enn ønsket, «samtidig som de ikke maktet å utkonkurrere dagsorden med andre, mer pressende saker».

– Så når Arbeiderpartiet nå peker på hvordan innvandring har blitt en så viktig sak at det må angripes med tyngre skyts, har partiet på én måte veldig rett, samtidig som det tar veldig feil. Innvandring ble viktigste sak fordi ingenting annet var viktig.

Knudsen understreker at i lys av Arbeiderpartiets varsel om at de vil ta en strengere linje, er det en debatt Ap må ta. Samtidig presiserer han at valgseier ved neste valg ikke ene og alene avgjøres i forhold til hvilken linje Arbeiderpartiet legger seg på i innvandringsspørsmålet.

– Verken Masud Gharahkhani eller mer liberale krefter på venstresiden, har rett når de hevder at Ap «må» enten til høyre eller venstre. Fordi skepsisen for innvandring i bunn og grunn handler om folks egen sosiale og økonomiske trygghet, må Arbeiderpartiet gi svar som adresserer den utryggheten.