Koranskole til besvær

Koranskoler i Somalia har vært gjenstand for flere avslørende saker i NRK. Kommentarforfatteren mener enkelte skolers "formål om avnorsking" vil få konsekvenser i integreringspolitikken, og for barn og unges to-kulturelle identitet.
Foto: lcweb2.loc.gov/Hiram A. Ruiz
NRKs avsløringer om grov oppdragervold av norsk-somaliske barn på koranskole i Somalia burde ikke komme som en overraskelse. Nettopp dette gjør saken så trist.

Koranskolen det handler om i NRK-saken, ligger i Hargeisa, hovedstaden i den selverklærte staten Somaliland, nesten 1500 km fra Somalias hovedstad Mogadishu.

Koranskolen har tatt imot barn og unge fra Vesten med somalisk opprinnelse, og skal ha blitt startet opp av somaliere med oppholdstillatelse i Norge og Storbritannia. For knappe to uker siden stormet politiet fra Somalilands antiterrorenhet skolen og stengte den. En norsk-somalisk kvinne som myndighetene mener driver skolen, er arrestert. Etter det NRK forstår, var det britiske myndigheter som ba politiet i Somaliland aksjonere.

Torturanklager
Grunnlaget for siktelsen mot skoleledelsen er at det skal ha forekommet grov fysisk vold mot elevene. En representant for britiske myndigheter sier til NRK at flesteparten av jentene ved skolen har blitt utsatt for tortur. En 19-årig amerikansk-somalisk ungdom forteller til NRK om gjentatte slag, innesperring, og kjettingbruk.

En representant for britiske myndigheter sier til NRK at flesteparten av jentene ved koranskolen har blitt utsatt for tortur.
Foto : Martino Pietropoli

Å se på dette som oppdragervold på sitt verste ville vært en understatement. Dette er ren og skjær, og ulovlig voldsbruk.

En annen koranskoles liknende praksis ble avslørt noen få dager senere, igjen av NRK. Skolen det var snakk om, ligger i den somaliske hovedstaden Mogadishu.

Slikt blir altså norsk ungdom med somalisk bakgrunn utsatt for. Å se på dette som oppdragervold på sitt verste ville vært en understatement. Dette er ren og skjær, og ulovlig voldsbruk. Grunnen til at saken i Hargeisa ble fulgt opp er det faktum at Somaliland har forholdsvis velfungerende statlige institusjoner og lovverk sammenliknet med resten av Somalia.

Fungerer på tillit
Lærer og deltaker i det somaliske miljøet i Drammen, Asad Quasim, sier selv til NRK at det er vanlig at somaliske foreldre sender barna på koranskoler.

I seg selv er dette for mange diaspora-miljøer helt ukontroversielt. For mange norsk-somaliere fremstår offentlig norsk skoleverk som for udisiplinert. Konsepter som “frihet under ansvar” og “ansvar for egen læring” fremstår som fremmed for mange foreldre. I en del land bruker skolen fremdeles tukt, skammekrok, og gjerne slag med linjalen, for å få skikk på barna. Og enkelte koranskoler har disiplin som overordnet formål. Ungdom og barn skal bli gode og disiplinerte musilimer. For fattige foreldre i majoritetsmuslimske land, med svakt utbygd offentlig skolesystem, er dette ofte det eneste alternativet. For diaspora-foreldre er koranskoler først og fremst et redskap for å lære om opprinnelseskultur og religion. 

Likevel kan dette, selv med sine edleste hensikter, ende opp riktig galt, slik som i Hargeisa. Når koranskoler brukes som anstalt for religiøs indoktrinering og “kulturgjenoppretting” av to-kulturelle barn og ungdommer, er grensen overskredet. 

Kontraproduktivt
Unge og barn som ansees som “for vestlige” kan bli gjenstand for denne formen for “utdanning”. Noe kan virke mot sin hensikt. Grunnene er flere. Først kan en slik opplevelse av foreldrenes hjemlandskultur føre til en negativ identitetsdannelse. “Avnorskingen” som mange foreldre ser på som positivt kan skape villfarne barn og unge, som senere i livet vil slite med å finne sin plass i det norske samfunnet, og vil bli vanskelig å integrere som voksne.

Verst, og mest trist av alt, er at dette ikke overrasker. Har man kommet til et stadium hvor kritikk av en koranskoles praksis skal sees på som kritikk av hel diaspora? Jeg håper ikke det, ellers er man virkelig på bærtur.

Koranskolen i Hargeisa tuktet sine elever med en religiøs bok og bønner, i tillegg til kjetting og innesperring. Én ting er skriften, og skriftens autoritet, en annen er det komplette misbruket av begge. Koranskolen i Hargeisa har både misbrukt tillit lokale lover og regler.

Vi må debattere og snakke ut. Ha bekymringssamtalene med de miljøene dette gjelder, men også si ifra. Og ikke minst tenke på barn og unge. For det er deres fremtid i Norge som ødelegges med en kjetting i Hargeisa eller Mogadishu.