Oppfordrer til integreringsdugnad

 
Foto: Flickr
Første dag i Norge burde nyankomne asylsøkere og innvandrere få en norsk fadder. I god dugnadsånd mener Venstres Abid Raja at vi alle kan trå til for å bidra til integrering. 

Stortingsrepresentanten ønsker at nyankomne skal få smaken på norsk natur, kultur, historie og tradisjon, og raskt bli kjent med sitt nye hjemland.

– Kontakt må opprettes fra første dag. Hvis innvandrere har vært her i to år og ikke møtt en nordmann, bortsett fra dem som jobber på asylmottak, har de i stedet bare fått kontakt med andre innvandrere.

Integrering tøffest i byen
Raja, som har en årrekke med erfaring innen integreringspolitikk, lover i denne sammenheng å «gjøre alt han kan for å spille den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (H) så god som mulig» skriver Aftenposten.

En stor andel flyktninger flytter inn til storbyene, hovedsakelig Oslo-området. Raja vil at de skal holde seg på bygda.

– Barna som vokser opp i distriktene, kommer til å lære mye bedre norsk, bli mye bedre integrert, bli mye «bedre nordmenn». Oslo tåler ikke betraktelig mer innvandring av etniske minoriteter. Denne byen må klare å bevare en viss grad av mangfold, det betyr at det må være igjen hvite folk også, sier Raja.

Kritisk til Aps «tøffere linje»
Siri Gåsemyr Staalesen, integreringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, uttaler til Aftenposten at hun, i likhet med Raja stiller seg positiv til å oppfordre folk til å bli kjent med innvandrere, men understreker likevel at arbeid er nøkkelen til integrering.

– Ved å delta i arbeidslivet vil de fleste kunne forsørge seg selv og sin familie og dermed unngå å havne i fattigdom.

Raja er kritisk til at Ap-leder Jonas Gahr Støre nylig uttalte at Arbeiderpartiet vil ha “tøffere linje i integreringspolitikken”, og mener vi oppnår bedre integrering ved å ønske folk velkommen, og ved å vise at vi har tro på at de vil lykkes her.

Staalesens kommentar til dette er:

– Vi skal stille krav – og vi skal stille opp. Nøkkelen for den enkelte er å lære norsk og komme seg ut i arbeid og bli der, og på den måten ta del i den norske samfunnskontrakten: Gjør din plikt og krev din rett.