Raja får internasjonal toppjobb

 
Foto: Flickr
Venstres stortingsrepresentant for Akershus, Abid Q. Raja (bildet) utnevnes til nytt medlem i anti-terrorgruppen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).
0Shares

Gruppen som offisielt heter The Ad Hoc Committee on Countering Terrorism ble etablert av en komité i OSSEs parlamentariske forsamling i juli 2017 i Minsk. 

I gruppens mandat er blant annet å vurdere terrortruslene i OSSE-regionen og støtte medlemstatene i å utvikle effektive og menneskerettighetsbaserte tiltak mot terror. Gruppen skal også fremme interparlamentarisk dialog og utveksling av erfaringer om problemstillinger knyttet til terror-bekjempelse.

40 norske fremmedkrigere
I trusselvurderingen fra E-tjenesten går det frem at rundt 40 fremmekrigere med tilknytning til Norge befinner seg fremdeles i Midtøsten. For Europa som helhet har så mange som 7 000 deltatt som fremmekrigere.

Sistnevnte gjør Raja bekymret, og vil følgelig ta opp mye av jobben hans i anti-terrorgruppen.

– Norge bør være pådriver i Europa for å lage regelverk som kan straffeforfølge de grusomme kriminelle handlingene som er begått, samt ta initiativ til å straffregulere både å delta i og å tilslutte seg en terrororganisasjon, både gi og motta trening med formål å begå terror, samt jobbe for å få fjernet det enorme terrormateriale som finnes på nett som bidrar til selvradikalisering. Det er grunn til å være alvorlig bekymret når flere av disse nå kan returnere til Europa, sier Raja til Utrop.

– En felleskamp
Raja ser på kampen mot ekstremisme som en felles kamp for Europa.

– Arbeidet i OSSE er særs viktig på dette felt fordi det siste tre årene har det vært omlag 150 terrorplott og angrep i 15 ulike europeiske land. Jeg ser frem til å bidra med mitt slik at OSSE og for Europa, og jeg mener Europa har ligget på etterskudd, og nå må vi raskt og sterkt klarer å komme på banen for å møte disse utfordringene.  

God integrering ser han på som den fremste løsningsstrategien.

– Både Norge og Europa har stort arbeid foran seg hva gjelder å reintegrere fremmekrigere, men i det lange løp kan man kun lykkes mot ekstremisme om man lykkes med integrering av muslimer i Europa. 

Stor og viktig jobb
Selv om Raja ser frem til å bidra, innser han at dette kommer til å bli en utfordrende og krevende jobb.

– Jeg føler på et stort ansvar som følger med slik oppnevning. Noe av det aller viktigste vi kan gjøre for norsk sikkerhet er å jobbe mot ekstremisme. Dessverre representerer islamistisk ekstremisme en stor terrorfare i hele Europa. Og vi har mye å gjøre på kort og lang sikt, også her hjemme.

Selv har han både korte- og langsiktige strategier for hvordan dette kan gjøres. Og Raja er soleklar på at dette er en oppgave man ikke har råd til å feile i.

– På kort sikt må vi straffeforfølge fremmedkrigere som har begått grusomme og straffbare handlinger og brutt menneskerettighetene, vi må også styrke etterretningstjenesten og tilrettelegge for at de kan ha godt samarbeid med andre lands etterretninger, og vi må styrke PST slik at de kan sikre oss her på hjemmebane. På lang sikt er det helthetlig god integrering beste medisin mot all type ekstremisme. Vi må lykkes med muslimene i Norge og Europa. For dessverre, lykkes vi ikke med integrering av muslimer i Europa, vil ikke bare velferdssamfunnet tape på dette, men vil få flere og økende sikkerhetstrusler. Og flere terrorplott og angrep. 

Rett bakgrunn
Han ser det som en fordel å være politiker med tokulturell bakgrunn.

– Jeg ser frem til å bidra i OSSE med min kompetanse om integrering, krysskulturell dialog og grunnleggende verdier jeg mener alle europeere bør omfavne. Vi må klare å overføre liberale verdier til nye generasjoner. Og uten full ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling og folkedemokrati, uten dette som alle muslimer i Europa bør tilslutte seg, vil Europa ikke kunne lykkes i kampen mot ekstremisme.