Tror ikke på danske tiltak mot ghettoisering

Ghettoens ansikt: Gellerup i Århus er et av de innvandrertette områdene som har vært i danske politikeres argusøyne.
Foto: Carsten Agger
Norsk forsker er skeptisk til de varslede danske tiltak mot ghettoisering.
0Shares

– Det er all grunn til å være skeptisk til enkle og bastante løsninger av det slaget mange politikere fronter, sier Jonny Aspen. Han er førsteamanuensis ved Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Overfor Utrop mener han at problemstillingen om integrering og ghettofisering er kompleks. Politikernes tilnærming er lite konstruktiv, mener han.

– Et annet påfallende trekk er at man fra mange politiske hold synes veldig lite interessert i ordentlig dialog og medvirkning. Det er styring, regulering og kontroll som skal løse problemet. Jeg tror en slik holdning bare skaper mer apati og forsterker problemene.

– En viktig forutsetning for å få til god integrering er at man søker å utjevne levekårsforskjellene, mener urbanist og professor Jonny Aspen ved AHO, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, er det fremste virkemiddelet mot ghettodannelse.
Foto : aho.no

En viktig forutsetning for å få til god integrering er at man søker å utjevne levekårsforskjellene.

– Et komplekst tema
– Bak mange av integreringsproblemene ligger det store levekårsutfordringer. Forskjellene i samfunnet er økende, noe som viser seg aller klarest i de største byene. En viktig forutsetning for å få til god integrering er at man søker å utjevne levekårsforskjellene.

– Er det fare for ghettoifisering i Oslo? Ser du for deg at det kan bli tilfelle?

– Nei, på kort sikt gjør jeg ikke det. Men hvis forskjellene i byen fortsetter å øke, kan man kanskje risikere at enkelte områder utvikler seg i en slik retning. 

Ispirert av danskene
Her hjemme er det Fremskrittspartiet som har vært mest kritisk til det man ser på som en stadig økende ghettoisering, særlig i Oslo. Fremskrittspartiet er inspirert av tiltak som er på trappene i Danmark. Partiet vil ha strengere innvandringstiltak i Norge for å bekjempe ghettodannelser.

Blant tiltakene som vurderes, er obligatorisk språktest for fireåringer, stopp av bosetting av flyktninger i “utsatte områder”, og kutt av NAV-ytelse til innvandrere som ikke har lært seg norsk på fem år.

Ifølge NTB sendte Oslo Frp inn en resolusjon til partiets landsmøte der de ba om at landsmøtet pålegger Frps stortingsgruppe å identifisere hvilke danske tiltak som bør gjennomføres i Norge, og som regjeringen kan følge opp.

– Vi kommer til å gå nøye inn på de danske tiltakene og kommer helt sikkert til å foreslå noen av dem gjennomført, uttalte innvandringspolitisk talsperson i Frp Jon Helgheim til Aftenposten i april.