Vellykket integreringsprosjekt for og med ungdom

Å gli inn i lokalsamfunnet er beste scenario for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, går det frem i evalueringen av SOS-barnebyers integreringsprosjekt SAMMEN (Illustrasjonsfoto: Anniken Schiøll)
Foto: Arkiv
Forrige uke kom evalueringsrapporten av SOS-barnebyers integreringsprosjekt SAMMEN. Asker, Lillehammer, Oppegård, Levanger, Os, Arendal, Drammen, Lier, Nesodden og Oslo bydel Bjerke får særlig omtale.

Forsker Berit Berg ved NTNU Samfunnsforskning har evaluert prosjektet, som har som mål å gjøre det lettere for unge flyktninger og enslige mindreårige å bli kjent med jevnaldrende norske ungdommer.

 
Foto : samforsk.no

Overfor samforsk.no konkluderer hun med at SAMMEN-prosjektet er et viktig tilskudd til integreringsarbeidet generelt og i arbeidet med enslige mindreårige spesielt og anbefaler at det etableres i alle kommuner som bosetter unge flyktninger. Barn og unge flyktninger venter ofte lenge før de blir bosatt i en kommune. Når de endelig får et hjem, blir de ofte sittende mye alene. Mange har minimal eller ingen kontakt med norske ungdommer, og de bruker lang tid på å komme inn i lokalsamfunnet. Det kan føre til utenforskap og isolering, og er ikke bra for hverken barna eller samfunnet de skal bo i.

Ungdommens kraft i lokalsamfunnet 
Når ungdommer med flyktningbakgrunn blir spurt om hva de savner mest, så svarer de aller fleste at de savner norske venner. Unge flyktninger og norske ungdommer har få arenaer der de naturlig møtes. Det er ikke nødvendigvis fordi de norske ikke vil ha kontakt med dem som har kommet som flyktninger, det bare skjer ikke.

– Hvis vi hadde spurt de norske ungdommene om de ville bli kjent med unge flyktninger, ville sannsynligvis svaret fra mange vært ja. Men så skjer det likevel ikke. Da blir spørsmålet: Hva skal til for å få dem til å møtes?

SOS-barnebyer har forsøkt å finne svaret på dette ved å etablere prosjektet SAMMEN, og framholder at engasjert norsk ungdom er nøkkelen til å integrere enslige mindreårige på en naturlig måte i det norske samfunnet.

– Uten dem har ikke norske myndigheter en sjanse! Vi er trygge på at ungdom har den kraften som skal til, de må bare inviteres inn, få en rolle, og «oppdage» hvilken utrolig forskjell de kan være med å gjøre. Helt lokalt, der de lever sine liv. Det blir rett og slett bedre å bo her dersom alle deltar og er med i lokalsamfunnet.