Ni av ti bestod statsborgerprøven i Oslo

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Foto: hkdir.no
I 2022 besto 93 prosent av kandidatene i Oslo Statsborgerprøven. Resultatene for hele landet viser at 91 prosent av kandidatene besto Statsborgerprøven i 2022.  
53Shares

I løpet av fjoråret var det totalt 7216 personer som tok Statsborgerprøven. 1453 av disse tok prøven i Oslo.

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Stortinget har bestemt at Statsborgerprøven er en prøve i samfunnskunnskap som skal måle kjennskap til grunnleggende historiske, sosiale, økonomiske og politiske forhold i Norge, og kjennskap til grunnleggende plikter og rettigheter. Prøven måler ikke graden av integrering hos kandidatene.

Statsborgerprøven er digital og varer i 60 minutter. Kandidatene kan også høre spørsmålene opplest ved hjelp av en lydfil. Prøven består av 32 poenggivende spørsmål, hvor deltakerne må svare riktig på minst 24 av de for å bestå.