Nedstengingen ga ny debatt om kvinnelige imamer

Kvinners rolle i muslimske trossamfunn er en ganske debattert tema.
Foto: Arkiv
Skeive moskeer og kvinnemoskeer i Norge? Religionsviter Marianne Hafnor Bøe viser til et gryende muslimsk organisasjonsliv i ny artikkel om kvinnelig bønnelederskap i islam.
58Shares

– Under pandemien kom feministisk islam plutselig på den offentlige agendaen i Norge, sier professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger Marianne Hafnor Bøe til Kilden.

– Under pandemien kom feministisk islam på den offentlige agendaen i Norge, sier professor Marianne Hafnor Bøe (Foto: uis.no).
Foto : uis.no

Hun har skrevet bokkapittelet “Hvem kan stå foran?” tilgjengelig i antologien  Møter og mangfold: Religion og kultur i historie, samtid og skole (2022) , som tar opp debatten om kvinnelige bønneledere i islam.

12. mars 2020 vedtok regjeringen de strengeste nasjonale tiltakene siden andre verdenskrig. Skoler og barnehager stengte ned, i tillegg til en rekke offentlige og religiøse møtesteder.

For å rettlede norske muslimer som plutselig ble nødt til å gjennomføre fellesbønn i hjemmet, la Islamsk Råd Norge ut en bønneveiledningsplakat på Facebook.

Ikke representativt illustrasjonsbilde

Islamsk Råd Norge la ved flere illustrasjonsbilder i innlegget som skulle vise hvordan bønnen burde praktiseres. Her stod mennene og guttene foran, mens kvinnene ble stående i bakgrunnen.

Flere kommenterte at denne bønneveiledningen var for patriarkalsk og savnet en illustrasjon av en kvinne som leder bønn, slik det praktiseres i mange muslimske hjem.

«Det ble for eksempel påpekt at bønneveiledningen var i strid med det mange praktiserer hjemme, og en kvinne la inn en kommentar hvor hun påpekte at hjemme hos henne er det hun som pleier å stå foran og lede resten av familien i bønn.» skriver Bøe i Møter og mangfold: Religion og kultur i historie, samtid og skole.

Feministisk og skeiv islam

Flere av organisasjonene, som Hikmah-huset og Salam, arbeider aktivt for kjønnslikestilling og inkludering. Ved å tilpasse islam til en aktuell norsk kontekst, representerer disse foreningene nye strømninger blant norske muslimer, mener forskeren.

– Vi som har engasjert oss i Hikmah-huset arbeider ut ifra progressiv islamsk tankegang. Vi ønsker å bygge et inkluderende hus som muslimer og ikke-muslimer kan oppsøke, enten man er kvinne, skeiv eller har en funksjonsnedsettelse, sier representant for Hikmah-huset Amina Selimovic.

Amina Selimovic i Hikmah-huset reagerte på Islamsk Råd Norges forsøk å innskrenke kvinners rolle (Foto: Privat)
Foto : Rune Selnes

Hun er universitetslektor i interreligiøse studier ved Universitet i Oslo, og var med å sette fyr på debatten om kvinnelige bønneledere våren 2020.

– Kronikken jeg skrev sammen med Rania al Nahi var en reaksjon på Islamsk Råd Norges forsøk å innskrenke kvinners rolle som religiøse ledere i egen familie, sier Selimovic.

Nye og mangfoldige moskéer

Videre tar man opp likestillingskampen ved å inkludere kjønn og legning.

Flere moskeer, som Mariam-moskeen i København, Fatima-moskeen i Paris, Ibn Rushd-Goethe moskeen i Berlin, og den britiske organisasjonen Inclusive Mosque Initiative.

– Flere av disse moskeene har kvinnelige imamer. Den i Berlin har dessuten imamer som er skeive, og vier samkjønnede par, sier Hafnor Bøe til Kilden.

Uformelle roller

Kvinners rolle i religionsutøvelsen har vært debattert de siste årene. VG-kommentator Shazia Majid satte nylig i en av sine kommentarer spørsmålstegn rundt manglende kvinnerepresentasjon i lederstillingene i moskéene.

I 2021 skrev også Nora Stene, førsteamanuensis fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo rapporten «Endring i det stille», med undertittelen «Kvinner i drift og ledelse av norske moskeer».

Stene plukket ut de fem største og mest toneangivende moskeene i Norge da hun skulle finne ut hvor mange kvinner som deltok i ledelsen.

Kvinnene kunne ofte ha uformelle lederroller, sa hun til Utrop.

– Tre av de fem jeg refererte til hadde kvinner i sentralstyret, ett av dem hadde delt opp sentralstyret i kvinnesentralstyre og mennstyre. De to andre var organisert med egne kvinneavdelinger med egne sentralstyrer.

I 2016 ble også finsk-syriske Sherin Khankan kjent etter å ha åpnet en “kvinnemoské” i København.

– Imamer i dette landet tilhører en tradisjonell skole som ikke tar i betraktning samfunnet og kulturen vi lever i, fortalte hun til The New York Times.